RECENZENCI

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym ostatnim numerze kwartalnika.

 

Lista recenzentów w 2020 roku

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Ph. D. Pavel Bures, Olomoucky Universitat, Czechy

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. Stanislav Yalyshev Russian State University of Justice (Saint Petersburg), Russia

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sławomir Kursa, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Oleg Stasevich Kuchin, Lomonosov State University in Moscow, Russian Federation

Ks. prof. dr hab. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Łaski, Uniwersytet Szczeciński

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Vytautas Nekrošius, Universytet Szczeciński

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski   

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Lucyna Rotter, prof. UPJP II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,  Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Prof. Viktoria Ternavska, National Aviation University Kyiv, Ukraina

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

Lista recenzentów w 2021 roku

Dr hab. Katarzyna Banasik, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Stanisław Bułajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Brzezicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marcin Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku      

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Hanna Filipczyk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku     

Dr hab. Marcin Glicz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dr hab. Krzysztof Horubski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     

Dr hab. Michał Kania, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański      

Dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Prof. Oleg Stasevich Kuchin, Lomonosov State University in Moscow, Russia

Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     

Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku    

Dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Aneta Łyżwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ph. D. Nataliia Martsenko, prof. WUNU, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Vytautas Nekrošius, Universytet Szczeciński

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Izabela Nowicka, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu           

Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         

Dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW, Uniwersytet Warszawski       

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Wojciech Robaczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Romaniuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Marta Romańczuk-Grącka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Ph.D. Valentyna Sloma, prof. WUNU, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie        

Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Grzegorz Suliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Robert Suwaj, Politechnika Warszawska         

Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,  Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Tomasz Szewc, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Krzysztof Topolewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. Wioletta Witoszko, Uniwersytet w Białymstoku     

Ph.D. Anton Yakushev, Voronezh State University, Russia

Prof. Stanislav Yalyshev Russian State University of Justice (Saint Petersburg), Russia

Dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Dorota Zienkiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Magdalena Zubańska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Lista recenzentów w 2022 r.

Dr hab. Joanna Banach-Gutierrez, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Katarzyna Banasik, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Piotr Bogdalski, Prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Tomasz Brzezicki, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Stanisław Bułajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w Olsztynie

Dr hab. Grażyna Cern , Prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. WSPiA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sebastian Gajewski Prof. EWSPA,  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, Prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Hubert Izdebski,  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      

Dr hab. Aldona Rita Jurewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     

Dr hab. Marcin Kamiński, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Marta Kopacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski  

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański   

Dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Jerzy Krzynówek, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Dr hab. Justyna Krzywkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie    

Dr hab. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku  

Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku  

Dr hab. Aneta Łyżwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku  

Dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

Dr hab. Michał Mariański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    

Dr hab. Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku 

Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Monika Münnich, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Mariusz Popławski, Uniwersytet w Białymstoku   

Dr hab. Piotr Przybysz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Magdalena Pyter, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Wojciech Robaczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki  

Dr hab. Paweł Romaniuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Magda Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie    

Dr hab. Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Prof. dr hab. Robert Suwaj, Politechnika Warszawska    

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Dr hab. Tomasz Szewc, prof. PŚ, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uła, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Mariusz Szyrski, prof.  UKSW, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Krzysztof Topolewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni    

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr hab. Dorota Zienkiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach    

Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUM, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Magdalena Zubańska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci w 2023 roku

Dr hab. Monika Augustyniak, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Joanna Banach-Gutierrez, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Maciej Błażewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Piotr Bogdalski, Prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Stanisław Bułajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Grażyna Cern , Prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku     

Dr hab. Michał Domagała,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sebastian Gajewski Prof. EWSPA,  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, Prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Joanna Haberko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Romuald Holly, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UwR, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Hubert Izdebski,  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Lech Jamróz, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      

Dr hab. Justyna Karaźniewicz, Prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie        

Dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki  

Dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Dr hab. Michał Krzykowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   

Prof. dr hab. Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku   

Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ, Uniwersytet  Łódzki

Dr hab. Aneta Łyżwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku  

Dr hab. Michał Mariański,  prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku  

Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Monika Münnich, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Izabela Nowicka, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Anna Ostrowska prof. AŁ, Akademia Łomżyńska

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Przemysław Panfil, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Wojciech Robaczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki  

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     

Dr hab. Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie  

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     

Dr hab. Joanna Smarż, prof. Urad, Uniwersytet Radomski

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Justyna Stasiołek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Robert Suwaj, Politechnika Warszawska   

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Tomasz Szewc, prof. PŚ, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uła, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni     

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Dr hab. Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach          

Dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach