RECENZENCI

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym ostatnim numerze kwartalnika.

Lista recenzentów współpracujących z kwartalnikiem w 2017, nr (35–38)
Małgorzata Andrzejczak-Świątek, Janusz Bryk, Kamila Bubelova,
Zbigniew Bukowski, Pavel Bureš, Piotr Chlebowicz, Janina Ciechanowicz-McLean,
Tomasz Dauerman, Zofia Duniewska, Anna Feja-Paszkiewicz, Adam Habuda,
Stanisław Hoc, Brunon Hołyst, Róbert Jáger, Wiesław Jasiński, Grażyna Kędzierska,
Piotr Krajewski, Jerzy Kuciński, Tomasz Kuczur, Mariola Lemonnier,
Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Marcin Marcinko, Katarzyna Myszona-Kostrzewa,
Monika Némethová, Janusz Orłowski, Michał Pietkiewicz, Paweł Polaczuk,
Bartosz Rakoczy, Mieczysław Różański, Elena Safronova, Anna Schneiderová,
Bronisław Sitek, Jacek Sobczak, Denis Solodov, Bogusław Sygit, Piotr Starzyński,
Ján Štefanica, Ivana Šošková, Małgorzata Szwejkowska, Michal Turošík,
Robert Zawłocki, Elżbieta Zębek