RECENZENCI

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym ostatnim numerze kwartalnika.

Lista recenzentów w 2020 roku

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Ph. D. Pavel Bures, Olomoucky Universitat, Czechy

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. Stanislav Yalyshev Russian State University of Justice (Saint Petersburg), Russia

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sławomir Kursa, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Oleg Stasevich Kuchin, Lomonosov State University in Moscow, Russian Federation

Ks. prof. dr hab. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Łaski, Uniwersytet Szczeciński

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Vytautas Nekrošius, Universytet Szczeciński

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski   

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Lucyna Rotter, prof. UPJP II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,  Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Prof. Viktoria Ternavska, National Aviation University Kyiv, Ukraina

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 

Lista recenzentów w 2021 roku

Dr hab. Katarzyna Banasik, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Stanisław Bułajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Brzezicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marcin Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku      

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Hanna Filipczyk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku     

Dr hab. Marcin Glicz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dr hab. Krzysztof Horubski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     

Dr hab. Michał Kania, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański      

Dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   

Prof. Oleg Stasevich Kuchin, Lomonosov State University in Moscow, Russia

Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     

Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku    

Dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Aneta Łyżwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ph. D. Nataliia Martsenko, prof. WUNU, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Vytautas Nekrošius, Universytet Szczeciński

Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Izabela Nowicka, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu           

Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         

Dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW, Uniwersytet Warszawski       

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Wojciech Robaczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Paweł Romaniuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Marta Romańczuk-Grącka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Dr hab. Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Ph.D. Valentyna Sloma, prof. WUNU, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie        

Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Grzegorz Suliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Robert Suwaj, Politechnika Warszawska         

Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,  Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Tomasz Szewc, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu

Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO,  Uniwersytet Opolski

Dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Krzysztof Topolewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. Wioletta Witoszko, Uniwersytet w Białymstoku     

Ph.D. Anton Yakushev, Voronezh State University, Russia

Prof. Stanislav Yalyshev Russian State University of Justice (Saint Petersburg), Russia

Dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Dorota Zienkiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Magdalena Zubańska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie