KONTAKT

Studia Prawnoustrojowe
Adres Redakcji:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polska
10-725 Olsztyn, ul. Obitza 1
e-mail: redakcja.wpia@uwm.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl
https://czasopisma.uwm.edu.pl