Wróć do szczegółów artykułu Precedensy dotyczące kontroli decyzji wydanych na podstawie art. 6 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory a funkcjonowanie formy ochrony przyrody sieć Natura 2000 po Brexitcie Pobierz Pobierz PDF