Wróć do szczegółów artykułu Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 10 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Ol 38/22, dotycząca odpowiedniego stosowania art. 73 Kodeksu postepowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pobierz Pobierz PDF