O czasopiśmie

Opis
Meritum” to czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem czasopisma „Meritum” jest: prof. dr hab. Norbert Kasparek. Na łamach czasopisma publikują zarówno przedstawiciele olsztyńskiego środowiska młodych naukowców, jak również doktoranci, doktorzy oraz profesorowie z innych ośrodków akademickich i naukowych. Jedynym i najważniejszym kryterium przyjęcia tekstu jest wysoki poziom merytoryczny artykułu. Na łamach „Meritum” planujemy zamieszczać materiały pogrupowane w następujące działy: 1. Artykuły, 2. Źródła, 3. Recenzje, 4. Sprawozdania.

Cel i zakres tematyczny

Obszar/dziedzina/dyscyplina: Historia, Archeologia, Kulturoznawstwo, Politologia i stosunki międzynarodowe, Prawo.
Publikacje wyników badań w formie artykułów lub edycji źródeł w niniejszym czasopiśmie znacznie wzbogacą dorobek naukowy młodych naukowców.