Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: Ewelina Gołębiowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, uwmmeritum@gmail.com
Zastępca redaktora naczelnego: Franciszek Brzozoswski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Redaktor prowadzący: Karolina Kuczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Redaktor statystyczny: Dominika Rychel-Mantur, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Redaktor techniczny: Dawid Madziar, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Redaktor językowy: Aneta Maciejewska, Anna Maciąg (język angielski), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sekretarz: Krzysztof Arentowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redaktorzy tematyczni:
Karolina Kuczyńska, Przemysła Kaleta – starożytność, średniowiecze, Krzysztof Arentowicz - epoka nowożytna XVI-XVIII w., Ewelina Gołębiowska, Dawid Madziar, Dominika Rychel-Mantur – epoka nowoczesna XIX w., Franciszek Brzozowski, Anna Maciąg – historia najnowsza XX-XXI w.