Proces recenzji

Zasady recenzowania

  1. Redakcja Czasopisma "Meritum" dokonuje wstępnej selekcji tekstów nadsyłaych przez Autorów. Ocenia adekwatność tematyki artykułu, jego wartość merytoryczną, poprawność językową oraz stylistyczną.
  2. Redaktor Naczelny "Meritum" wybiera Recenzentów spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.
  3. Recenzenci (jeden z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, drugi z wybranego ośrodka akademickiego w Polsce) ocenia każdy z nadesłanych i zaakceptowanych przez Redakcję artykułów. Formularzy recenzji dostępny jest na stronie pisma (tutaj).
  4. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. Recenzenci i Autorzy nie znają swojej tożsamości.
  5. Recenzja artykułu jest w formie pisemnej, zakończona jednoznacznym stwierdzeniem dotyczącym dopuszczenia tekstu do druku bądź jego odrzuceniem.
  6. Autorom udostępniane są recenzje zawierające wskazówki merytoryczne, językowe oraz stylistyczne.
  7. Pozytywna recenzja jest jednoznaczna z przyjęciem tekstu do druku.
  8. Tekst po opracowaniu redakcyjnym oraz korekcie redaktora językowego przekazywany jest Autorowi do akceptacji.
  9. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego Recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.
  10. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.