Analysis of economic and agricultural indicators under sustainable agriculture conditions with the use of Bayesian modelling

Katarzyna Grotkiewicz
Abstract

Searching for relations between the level of production intensity, land efficiency and work performance, comparative analyses were carried out on international scale taking into consideration 45 countries from around the world with the use of the Statistical Yearbook (2013) and International Statistics Yearbook (2015). The research covered basic qualification criteria of sustainable agriculture, i.e. the level of mineral fertilization and stocking density as well as productivity rates, i.e. land efficiency and work performance and factors which shape them. The main aim of the research is the use of Bayesian modelling in order to predict the development of various economical and agricultural indicators and also show relationships between events basing on the theory of probability.


Keywords:

sustainable agriculture, mineral fertilization, stocking density, agri-economic indicators, Bayesian networks, model


ACZEL A.D. 2005. Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.   Google Scholar

APOLLO M., MISZEWSKA-URBAŃSKA E. 2014. Decision making under uncertainty using Bayesian Networks – case study. Logistics, 6: 1496–1504.   Google Scholar

BARTNIK G., KUSZ A. 2005. Sieci probalistyczne jako system reprezentacji wiedzy diagnostycznej. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska, 5(14): 5–12.   Google Scholar

BAUM R. 2006. Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Roczn. Nauk. SERiA, Poznań, VIII(1): 14–18.   Google Scholar

BUJAK K., FRANT M. 2009. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomu nawożenia mineralnego na zachwaszczenie potencjalne gleby. Acta Agrophysica, 13(2): 311–320.   Google Scholar

CAMPOS L.M. de, CASTELLANO J.G. 2007. Bayesian network learning algorithms using structural restrictions. International Journal of Approximate Reasoning, 45(2): 233–254.   Google Scholar

GROTKIEWICZ K., KOWALCZYK Z. 2015. Methodological notes concerning determination of the scientific and technical progress rate and its efficiency. Agricultural Engineering, 4(156): 149–156.   Google Scholar

GROTKIEWICZ K., MICHAŁEK R. 2009. Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 6(115): 109–116.   Google Scholar

GROTKIEWICZ K., PESZEK A., KOWALCZYK Z. 2016. Weryfikacja wskaźników ekonomiczno-rolniczych z wykorzystaniem metod statystycznych na przykładzie gospodarstw indywidualnych. Inżynieria Rolnicza, 3(159).   Google Scholar

JONGSAWAT N., TUNGKASTHAN A., PREMCHAISWADI W. 2010. Dynamic Data Feed to Bayesian Network Model and SMILE Web Application. In: Bayesian Network. Ed. A. Rebai. Sciyo, DOI: 10.5772/56654.   Google Scholar

KOPIŃSKI J., TUJAKA A. 2009. Bilans azotu i fosforu w rolnictwie polskim. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. IMUZ Falenty, 9, 4(28): 103–116.   Google Scholar

KRASOWICZ S. 2005. Cechy zrównoważonego rolnictwa. In: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Raporty IERGŻ-PIB, 11: 23–39.   Google Scholar

KUSZ A., MARCINIAK A. W. 2006. Dynamiczne sieci probabilistyczne jako system reprezentacji wiedzy. Inżynieria Rolnicza, 12(87): 285–294.   Google Scholar

KUSZ A., MARCINIAK A., SKWARCZ J. 2015. Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination. Eksploatacja i Niezawodność, 17(2): 266–272.   Google Scholar

MAKSYM P. 2011. Podstawowe zasady modelowania procesu produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 1(126): 161–165.   Google Scholar

MICHAŁEK R., GROTKIEWICZ K. 2010. Miejsce i rola postępu naukowego w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1: 1–8.   Google Scholar

MICHAŁEK R., KUBOŃ M., GROTKIEWICZ K., PESZEK A. 2013. Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków.   Google Scholar

MORZY T. 2007. Eksploracja danych. Nauka, 3: 83–104.   Google Scholar

OIJEN M. VAN, ROUGIER J., SMITH R. 2005. Bayesian calibration of process-based forest models: bridging the gap between models and data. Tree Physiology, 25(7): 915–927.   Google Scholar

OLBRYŚ J. 2007. Sieć bayesowska jako narzędzie pozyskiwania wiedzy z ekonomicznej bazy danych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 2.   Google Scholar

PARK H.S., BAIK D.K. 2006. A study for control of client value using cluster analysis. Journal of Network and Computer Applications, 29(4): 262–276.   Google Scholar

RAFTERY A.E. 1999. Bayes factors and BIC – Comment on “A critique of the Bayesian information criterion for model selection”. Sociological Methods and Research, 27: 411–427.   Google Scholar

Rocznik Statystyczny. 2013. GUS. Warszawa.   Google Scholar

Rocznik Statystyki Międzynarodowej. 2015. GUS, Warszawa.   Google Scholar

SAGRADOA J. del, SÁNCHEZA J.A., RODRÍGUEZA F., BERENGUELA M. 2016. Bayesian networks for greenhouse temperature control. Journal of Applied Logic, 17: 25–35.   Google Scholar

SUCHETA N., PRAKASH P. 2004. A causal mapping approach to constructing Bayesian networks. Journal Decision Support Systems, 38(2): 259–281.   Google Scholar

SVENSSON M., JANSSON P.E., GUSTAFSSON D., KLEJA D.B., LANGVALL O., LINDROTH A. 2008. Bayesian calibration of a model describing carbon, water and heat fluxes for a Swedish boreal forest stand. Ecological Model Ling, 213: 331–344.   Google Scholar

TILMAN D., CASSMAN K.G., MATSON P.A., NAYLOR R., POLASKY S. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature, 418: 671–677.   Google Scholar

WANG Q.J., ROBERTSON D.E., HAINES C.L. 2009. A Bayesian network approach to knowledge integration and representation of farm irrigation. 1. Model development. Water Resources Research, 45(2), doi:10.1029/2006WR005419.   Google Scholar

Download


Published
2017-05-04

Cited by

Grotkiewicz, K. (2017). Analysis of economic and agricultural indicators under sustainable agriculture conditions with the use of Bayesian modelling. Technical Sciences, 20(3), 209–225. https://doi.org/10.31648/ts.5423

Katarzyna Grotkiewicz 
-->