Comparison of ploughing vs. ploughless cultivation in terms of energy expenditure and quality

Piotr Szczyglak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The article discusses the basic technologies of soil cultivation and presents the results of analyses of the effectiveness of the product resource base of ploughless cultivation machines manufactured in Poland. The study also describes the design of a prototype MultiCat 6HD aggregated tillage unit, which should be regarded as innovative, and presents the methodology of experimental research focused on the aggregated unit and machines for traditional plough tillage. The experiment determined fuel consumption, effective and operational efficiency, the depth of placing and mixing of crop residues and the indicator of crop residue surface embedding. Based on the conducted analyses, it was found that ploughless cultivation required approx. 30% less expenditure for fuel as compared to the traditional plough tillage. In addition, a more favourable distribution of plant material within the soil profile was found along with almost identical embedding of crop residues, as compared to the plough tillage. It was demonstrated that the application of ploughless cultivation based on the MultiCat 6HD aggregated unit would improve agricultural farm competitiveness.


Keywords:

ploughless cultivation, aggregated tillage unit, innovative machine

FISZER, A, DWORECKI, Z, KAŹMIERCZAK, P, MORKOWSKI A. 2006. Comparative analysis of traditional and ploughless cultivation of winter wheat. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2006, Vol. 51(3), 23-25.   Google Scholar

GOLKA, W, PTASZYŃSKI, S. 2014. Nakłady na uprawę roli w technologii zachowawczej i tradycyjnej. Problemy Inżynierii Rolniczej. PIR 2014 (VII-IX) z. 3, 31-47.   Google Scholar

GORYŃSKA-GOLDMANN, E, WOJCIESZAK, M. 2017. Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIX, Zeszyt 1, 44-51.   Google Scholar

JAKUBOWSKA, M, MAJCHRZAK, L. 2013. Wpływ tradycyjnej i bezorkowej uprawy roli na zdrowotność i plonowanie buraków pastewnych. Fragm. Agron. 30(1) 2013, 45–53.   Google Scholar

KASSAM, A, FRIEDRICH, T, DERPSCH, R, KIENZLE J. 2015. Overview of the worldwide spread of conservation agriculture. Field Actions Science Reports Vol. 8 2015, 1-11   Google Scholar

KOSEWSKA, A. 2018. Comparison of ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages in tillage and no-tillage cultivation of cereals crop. Progress IN PLANT PRO TECTION, 58 (1), 40-48   Google Scholar

KUŚ, J. 2007. Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Integrowana produkcja roślinna. IUNG-BIP, 135-137. Puławy.   Google Scholar

PIEKARCZYK, M. 2006. Możliwość redukcji dawki herbicydu AFALON 50 WP przy różnej uprawie pożniwnej pod łubin wąskolistny. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(1) 2006, 37-44.   Google Scholar

PRZYBYŁ, J, KOWALIK, I, DACH, J, ZBYTEK, Z. 2009. Analysis of the operation quality of aggregates for pre-sow tillage. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering 2009, Vol. 54(4), 62-68.   Google Scholar

SĘK, T, PRZYBYŁ, J. 1993. Wstępna ocena możliwości zmniejszenia energochłonności produkcji buraków cukrowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1993 z. 408. 111-117.   Google Scholar

SMAGACZ, J. 2013. Uprawa roli – aktualne kierunki badań i najnowsze tendencje. Monografia „Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania”. T. III, Pr. Zbior. Red. R. Hołownicki, M. Kuboń, 287–329. Kraków.   Google Scholar

TOPA, E. 2020. The impact of ploughing and zero tillage soil cultivation on species diversity of ground-dwelling spiders in the cultivation of winter rape. PROGRESS IN PLANT PROTECTION 60 (3), 247-253.   Google Scholar

Download


Published
2021-01-05

Cited by

Szczyglak, P. (2021). Comparison of ploughing vs. ploughless cultivation in terms of energy expenditure and quality. Technical Sciences, 23(4), 323–336. https://doi.org/10.31648/ts.6116

Piotr Szczyglak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicense

Copyright (c) 2021 Piotr Szczyglak

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

-->