Activation of the potential of the inhabitants of Polish cities through artistic activities based on selected examples

Anna Stasiak

Katedra Projektowania Środowiskowego Wydział Architektury Politechnika Gdańska


Abstract

Currently, over half of the inhabitants of our globe live in urbanised areas. This has led to a significant increase in population density in cities over the last few decades, and thus has changed the lifestyle of their residents. In thousands of cities, it is increasingly difficult to find a pretext and the opportunity to establish closer relationships with the people around us. Artistic activities related to the creation and presentation of art in public spaces are one of the ways to activate the potential of urban residents. The aim of the article is to analyse five small-scale artistic activities defining spatial procedures, thanks to which positive effects can be achieved - socialising and making space more aesthetic


Keywords:

artistic projects, participation projects, potential of city dwellers, art, public space

ArtNEWmedia. (2011). Nowa ogromna realizacja Leona Tarasewicza w przestrzeni publicznej powstanie w Kielcach. (Leon Tarasewicz's huge new realization in the public space will take place in Kielce) dostęp dnia 02.05.2017r. pod adresem: http://artnewmedia.pl/anm_galeria/pl/archive/events/26uWmdPgnKTMm4ZrpWVrapOeZJdqbg.htm

Bizio, K. (2010). Kultura i sztuka w procesie rewitalizacji miast. (Culture and art in the process of urban revitalization) Printshop, Szczecin, 15, 18.

Borowski, R. (2017). Pierwsze poziome murale na Zaspie. (First horizontal murals on Zaspa) dostęp dnia: 01.05.2015r. pod adresem: http://kultura.trojmiasto.pl/Pierwsze-poziome-murale-na-Zaspie-n112188.html

Charzyńska, J. (2012). Sztuka i przestrzeń publiczna. (Art. And Public Space) Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańśk, 9, 10.

Ebel, J., Żakowska, M. (2012). Sztuka w przestrzeni publicznej. (Art in public space) w: red. Sadura, P., Erbel, J. Partycypacja Przewodnik krytyki politycznej. (Participation. A guide to political criticism) Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 254, 267.

Frydryczak, B. (2010). Miasto-park. Próba poszukiwania wzajemnych relacji między sztuką i naturą w przestrzeni miejskiej. (The city-park. An attempt to search for mutual relations between art and nature in the urban space) w: red. Rewers, E., Skórzyńska, A. Stuka – kapitał kulturowy polskich miast. (Art - cultural capital of Polish cities) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 85.

Gałęzowski, M. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej. (Society of the Second Republic) dostęp dnia 06.03.2017, pod adresem: http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html

Narracje, dostęp dnia: 01.05.2017r. pod adresem: http://narracje.eu/

Pasożyt, A. (2014). Ogród Rzeźby Rolnej przy DOMu (Elbląg, PL). [Garden of Agricultural Sculpture at the House (Elblag, PL)] dostęp dnia 05.05.2017r. pod adresem: http://blog.parasite.pl/2014/07/agri-sculpture-garden-around-home-ogrod.html

United Nations. (2016). The World’s Cities in 2016 – Data Booklet. dostęp dnia 25.02.2017r. pod adresem: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

Wojtowicz, W. (2015). Gdynia Playground 2015: Inter:Akcja!. (Gdynia Playground 2015: Inter: Action!) dostęp dnia: 01.05.2017r. pod adresem: http://urbnews.pl/gdynia-playground-2015-interakcja/

Published
2019-03-28

Cited by

Stasiak, A. (2019). Activation of the potential of the inhabitants of Polish cities through artistic activities based on selected examples. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 193–202. https://doi.org/10.31648/aspal.3664

Anna Stasiak 
Katedra Projektowania Środowiskowego Wydział Architektury Politechnika Gdańska


-->