O czasopiśmie

Opis czasopisma

„Acta Scientiarum Polonorum” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, założonym przez polskie uczelnie rolnicze. Seria „Administratio Locorum” („Land Administration”) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku. Corocznie ukazują się cztery numery czasopisma, a artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. Celem czasopisma jest umożliwianie wymiany poglądów i informacji naukowcom reprezentującym różne dyscypliny naukowe, a których pomysły i odkrycia wspólnie przyczyniają się do efektywnego administrowania przestrzenią. W związku z tym w kwartalniku publikowane są zarówno prace przeglądowe, jak i empiryczne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Tematy poruszane przez naszych Autorów to m.in. administrowanie przestrzenią, infrastruktura techniczna i społeczna, ekonomia przestrzeni, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami, obszary wiejskie, ochrona środowiska, ochrona zabytków, planowanie przestrzenne, rozwój lokalny i regionalny, rozwój zrównoważony, studia miejskie, rynek nieruchomości, systemy transportowe, uwarunkowania prawne dotyczące przestrzeni, zarządzanie przestrzenią.

Misją serii „Administratio Locorum” jest upowszechnianie informacji przydatnych zarówno osobom odpowiedzialnym za efektywne administrowanie przestrzenią w wymiarze lokalnym, regionalnym i centralnym, jak i naukowcom oraz nauczycielom akademickim.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0749) oraz w formie elektronicznej (eISSN 2450-0771).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową.

„Acta Scientiarum Polonorum”, seria „ Administratio Locorum” jest indeksowane w bazach: AGRO, PolIndex, Baz Hum i Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library .

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. Celem czasopisma jest umożliwianie wymiany poglądów i informacji naukowcom reprezentującym różne dyscypliny naukowe, a których pomysły i odkrycia wspólnie przyczyniają się do efektywnego administrowania przestrzenią. W związku z tym w kwartalniku publikowane są zarówno prace przeglądowe, jak i empiryczne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Tematy poruszane przez naszych Autorów to m.in. administrowanie przestrzenią, infrastruktura techniczna i społeczna, ekonomia przestrzeni, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami, obszary wiejskie, ochrona środowiska, ochrona zabytków, planowanie przestrzenne, rozwój lokalny i regionalny, rozwój zrównoważony, studia miejskie, rynek nieruchomości, systemy transportowe, uwarunkowania prawne dotyczące przestrzeni, zarządzanie przestrzenią.