REVIEWERS

 • Stanisław Bacior - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 • Anita Bakshi - Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA
 • Monika Balawejder - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Polska
 • Agnieszka Bieda – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Anna Bielska - Politechnika Warszawska, Polska
 • Jan Blachowski – Politechnika Wrocławska, Polska
 • Jarosław Bydłosz – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Agnieszka Chojka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Janusz Dąbrowski - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska
 • Małgorzata Dudzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Andrzej Dumalski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Piotr Dynowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Marcin Feltynowski – Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Andrzej Greinert – Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Tomáš Havlíček - Charles University in Prague, Czechy
 • Maria Hełdak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • Joanna Jaroszewicz - Politechnika Warszawska, Polska
 • Biljana Jović - University of Belgrade , Belgrade
 • Anna Klimach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Sebastian Kokot - Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Małgorzata Krajewska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • Iwona Krzywnicka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Aleksandra Lis - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • Justyna Majewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Bartosz Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 • Monika Mika - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 • Krzysztof Młynarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Albina Mościcka – Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 • Andrzej Muczyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Jarosław Nazarczuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Magdalena Nowak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Anna Ostręga – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Bogumiła Pawluśkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Michał Pietkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Iwona Pomianek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Krzysztof Rogatka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • Piotr Rosiak – Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Natalia Sajnóg - Politechnika Warszawska, Polska
 • Adam Senetra – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Politechnika Warszawska, Polska
 • Monika Stanny - Polska Akademia Nauk, Polska
 • Katarzyna Suszyńska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Agnieszka Szczepańska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Stanisław M. Szukalski – Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Agnieszka Trystuła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Konrad Turkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Małgorzata Wilczkiewicz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 • Ada Wolny – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Janina Zaczek-Peplinska - Politechnika Warszawska, Polska
 • Daniel Załuski - Politechnika Gdańska, Polska
 • Joanna Zielińska-Szczepkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Elżbieta Zysk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Ryszard Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Alina Źróbek-Różańska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Anna Źróbek-Sokolnik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska