The assessment of attractiveness and accessibility of history facilities utilized for the needs of tourism


Abstract

A potential tourisc sightseeing historic military facilities can encounter a large number of attractions (Finney 2007, Le Tissier 2005, Platt 1992). With regard to this the main aim of this work is to present a method of the assessment of attractiveness and accessibility of historic military facilities utilized for the needs of tourism along with its verification on selected research facilities, which, for the sake of this work will be represented by Blucher’s Bunker Complex in Ustka and Wilczy Szaniec Fortress in Gierłoża. As a result of conducted survey research there have been named factors having the most influence of effective formation of touristic areas of historic military facilities . In further part there have been elaborated and presented markers and standards of the assessment of attractiveness of historic military facilities areas, simultaneously elaborating the rules of conducting an assessment. The method presented was subject to verification on selected research facilities.


Keywords

touristic military area; tourism; touristic attractiveness of an area touristic military area; tourism; touristic attractiveness of an area

Adamczewski, L. (1995). Milczące ślady (Silent tracks). Oficyna Wydawnicza Głos Wielkopolski, Poznań   Google Scholar

Babicz-Zielińska, E., Rybowska, A., Obniska, W. (2008). Sensoryczna ocena jakości żywności (Sensory assessment of food quality). Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia, 56   Google Scholar

Barnowski, M. (2013). Ożywiamy grozę wojny, aby budować pokój (We revive the horror of war to build peace). Powiat Słupski nr 11-12, 38   Google Scholar

Finney, P. (2007). Miniature: Finding the Führer Bunker, Rethinking History. Vol. 11, No. 2, 287-291   Google Scholar

Jędryka, T., Kozłowski, T. (1986). Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej (Materials for exercises with sensory analysis). Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 32   Google Scholar

Jędrysiak, T., Mikos von Rohrscheidt, A. (2011). Militarna turystyka kulturowa (Military cultural tourism). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa   Google Scholar

Kociszewski, P. (2018). Turystyka militarna: zagospodarowanie zasobów i funkcja turystyczna w zarządzaniu obiektami (Military tourism: management of resources and a tourist function in facility management). Turystyka Kulturowa, nr 1, 274-293   Google Scholar

Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa (Contemporary cultural tourism). [W:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, pod red. A. Kowalczyka ([In:] Cultural tourism. Geographical view, edited by A. Kowalczyk). Uniwersytet Warszawski, Warszawa   Google Scholar

Lawin, M., Stasiak, A. (2009). Obiekty historyczno-wojskowe (Historical and military objects). [W:] Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, pod red. A. Stasiaka ([In:] Geography of Polish tourism. Guide to sightseeing exercises, edited by A. Stasiak). PWE, Warszawa, 129-130   Google Scholar

Le Tissier, T. (2005). The Third Reich Then and Now. After the Battle. London   Google Scholar

Mikos v. Rohrscheidt, A. (2018). Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Report on the Route of Masurian Fortifications). Turystyka Kulturowa Nr 2, 148-273   Google Scholar

Platt, K. (1992). The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World, Routledge, London   Google Scholar

Podciborski, T. (2016). Metoda oceny atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej wsi warmińskich (A method of assessing the tourist and recreational attractiveness of Warmian villages). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna   Google Scholar

w Ostrołęce. 1/2016(20). Ostrołęka, 22-31.   Google Scholar

Rekuć, I. (2016). Atrakcyjność turystyczna zamku w Lidzbarku Warmińskim w kontekście prac restauratorskich i przebudowy obiektu (Tourist attraction of the castle in Lidzbark Warmiński in the context of restoration works and reconstruction of the building). Zapiski z Pogranicza, nr 4, 57-70   Google Scholar

Rydz, E., Jażewicz, I. (2009). Development of seaside settlement in Baltic coastal zone on the example of Ustka community, Baltic Coastal Zone, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, z. 13/2009, 5-20   Google Scholar


Published
2019-09-29

Cited by

Zienkiewicz, A., & Podciborski, T. (2019). The assessment of attractiveness and accessibility of history facilities utilized for the needs of tourism. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(3), 335–343. https://doi.org/10.31648/aspal.4186

Aleksandra Zienkiewicz 
https://orcid.org/0000-0003-2323-913X
Tomasz Podciborski 


-->
-->