UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHT PLANNING FOR THE ACQUISITION OF SPATIAL DATA – LEGAL FRAMEWORK

Anna Banaszek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sebastian Banaszek

Dron House S.A., Warszawa

Aleksander Żarnowski

Politechnika Koszalińska, Koszalin


Abstract

The need to acquire spatial information leads to the development unmanned aerial photogrammetry. The technology of unmanned aircraft and the latest developments in the field of automated mapping techniques, provide an opportunity for collecting spatial data in a faster and cheaper way. This is a great convenience for local authorities and it is a coherent with the approach „fit-for-purpose”. This paper focuses on legal issues using unmanned aerial vehicles in Polish airspace. It presents national and European legal framework for operating civilian unmanned aircraft for the purpose of acquiring spatial data. The paper includes an analysis of formal and legal requirements of the unmanned aerial vehicle flight planning based on scenarios for urban areas and non-urban areas.


Keywords:

unmanned aerial vehicle, aviation law, spatial data, land administration, local government

Dańko, G. (2009). Polska przestrzeń powietrzna, www.lotniczapolska.pl, dostęp: 11.05.2016.
Concept of operations for drones. A risk based approach to regulation of unmanned aircraft.
(2015). European Aviation Safety Agency, easa.europa.eu, Cologne, Germany, www. easa.eu-ropa.eu, dostęp: 11.05.2016.
Eschmann, C., Kuo, C., M., Kuo, C., H., Boller, C. (2012). Unmanned aircraft systems for remote building inspection and monitoring. 6th European Workshop on Structural Health Monitoring -Th.2.B.1, 1–8.
Jankowicz, B. 2010. Fotogrametryczne niskopułapowe naloty platform autonomicznych, Infra-structure and Ecology of Rural Areas 3, 95–101.
Jones, D. (2005). Power line inspection. A UAV concept in autonomous systems. The IEE Forum on (ref. no. 2005/11271), ss. 8.
Krawczyk, J., Mazur, A., Sasin, T., Stokłosa, A. (2015). Infrared building inspection with unman-ned aerial vehicles. Transactions of the institute of aviation 3(240), 32–48.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób. (2014) Komisja Europejska 8.4.2014 r. COM(2014) 207 final, Bruksela.
Maj-Marjańska, J., Pietrzak, P. 2011. Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Bezpieczeństwo Narodowe 18, 197–204.
Propozycja opracowania wspólnych zasad dotyczących wykonywania operacji z użyciem dronów w Europie. (2015). European Aviation Safety Agency, Cologne, Germany, www.easa.europa.eu, dostęp: 11.05.2016.
Remondino, F., Barazzetti, L., Nex, F., Scaioni, M., Sarazzi, D. (2011). UAV photogrammetry for mapping and 3d modeling – current status and future perspectives. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information SciencesXXXVIII-1/C22, 25–31.
Sauerbier, M., H., Eisenbeiss, H. 2010. UAVs for the documentation of archaeological excavations. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, part 5, Commission V Symposium, Newcastle upon Tyne, UK, XXXVIII, ss. 526–531.
Szkolenie dla operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Materiały programu szkoleniowego. (2016) Centrum Szkolenia UAV, Warszawa.
Szymański, P. (2013). Kierunki zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w leśnic-twie i ochronie przyrody, Roczniki Geomatyki, t. XII, 1(63), 117–127.
Uysal, M., Toprak, A., S., Polat, N. Photo realistic 3D modeling with UAV. Gedik Ahmet Pasha Mosque in Afyonkarahisar. (2013). „International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, XL-5/W2, 659–662.
Żarnowski, A., Banaszek, A., Banaszek, S. 2015. Application of technical measures and software in constructing photorealistic 3D models of historical building using ground-based and aerial (UAV) digital images. Reports on Geodesy and Geoinformatics 99(1), 54–63.
Zmarz, A., Będkowski, K., Miścicki, S., Plutecki, W. 2012. Ocena stanu zdrowotnego świerka na podstawie analizy wielospektralnych wykonanych fotograficznymi aparatami cyfrowymi przenoszonymi przez bezzałogowy statek latający, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 541–550.

Published
2015-05-30

Cited by

Banaszek, A., Banaszek, S., & Żarnowski, A. (2015). UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHT PLANNING FOR THE ACQUISITION OF SPATIAL DATA – LEGAL FRAMEWORK. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(2), 7–19. https://doi.org/10.31648/aspal.558

Anna Banaszek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sebastian Banaszek 
Dron House S.A., Warszawa
Aleksander Żarnowski 
Politechnika Koszalińska, Koszalin-->