THE DEVELOPMENT OF PUBLIC TRANSPORT NETWORK IN TORUŃ AS AN EXAMPLE OF SPATIAL DIMENSION OF STUDENTIFICATION

Leszek Dąbrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daria Godzieba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalena Dolińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stefania Środa-Murawska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstract

Nicolaus Copernicus University establishment after World War II has impacted on direction of city development to some extent, including shaping public transport system. Location of university campus in western part of the Toruń has imposed matching public transport systems to service commuters from different parts of the city – researchers as well as students. The aim of research is to indicate direction of public transport development in Toruń in the context of studentification. Research is based on concept paper analysis in the field of transport network development in Toruń in the period after World War II until 2016 and on the results of survey concerning spatial behaviour of Nicolaus Copernicus University students. Research shows that presence of Nicolaus Copernicus University impacts on spatial development of the city after World War II in the context of the course of the most important public transport lines.


Keywords:

public transport, studentification, Toruń

Bajerski, A. (2015). Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31, 47–56.
Bełkot, J. (1999). Uniwersytet Mikołaja Kopernika – informator, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Bem, M., Rusak Z. (2006). Miejskie rowery publiczne w obsłudze transportowej kampusu uniwersyteckiego „Morasko” w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny 12, 30–37.
Brzozowska, B. (2014). Miasto kreatywne – miasto studentyfikowane?, [w:] Idea uniwersytetu, reaktywacja. Red. P., Sztompka, K., Matuszek, K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 151–164.
Grabkowska, M., Frankowski, J. (2016). „Close to the city centre, close to the university”. Are there symptoms of studentification in Gdańsk, Poland? Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 32, 73–83.
Murzyn-Kupisz, M., Szmytkowska, M. (2015). Studentification in the post-socialist con-text. The case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), Geografie 120(2), 188–209.
Nosal, K. (2009). Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych. Zeszyty naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne 90(148), 177–198.
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013, http://www.projekt-tramwajowy.torun.pl/, dostęp: 20.04. 2016.
Smith D. (2005). „Studentification”: the gentrification factory?, w: Gentrification in a global context. The new urban colonialism. Routledge. Red. W., R., Atkinson, G., Bridge, London, ss. 72–89.
Strategia rozwoju Krakowa. (2005). Kraków.
Strategia rozwoju miasta – Olsztyn 2020. (2013). Olsztyn.
Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030. (2013). Poznań.
Strategia rozwoju miasta Torunia do roku 2020.(2010). Toruń.
Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, http://tkmkm.xn.pl/, dostęp: 20.04.2016.
Toruńskie tramwaje. (2009). Red. P., Bohdziewicz. Miejski Zakład Komunikacji, Toruń.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnia w liczbach, https://www.umk.pl/uczelnia/ liczby, dostęp: 20.04. 2016.
115 lat komunikacji miejskiej w Toruniu. (2006). Red. J., Bartczak, Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”, Toruń.

Published
2015-05-03

Cited by

Dąbrowski, L., Godzieba, D., Dolińska, M., & Środa-Murawska, S. (2015). THE DEVELOPMENT OF PUBLIC TRANSPORT NETWORK IN TORUŃ AS AN EXAMPLE OF SPATIAL DIMENSION OF STUDENTIFICATION. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(2), 21–31. https://doi.org/10.31648/aspal.559

Leszek Dąbrowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Daria Godzieba 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Magdalena Dolińska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stefania Środa-Murawska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu-->