ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE WROCŁAW CITY BIKE

Paulina Drużyńska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Joanna Knysak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Małgorzata Świąder

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jan Kazak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Abstract

Bicycle systems, due to numerous of their advantages (easy connection with other modes of transportation, reduction of environmental pollution, lower costs and greater availability regardless of belonging to a particular social group), are becoming more popular in many European cities. In this study the efficiency of the Wroclaw City Bike (WRM) over the years 2011–2015 was evaluated. The assessment was made by analising statistics on the number of hires, as well as through the analysis of spatial availability. Both, the area approach (part of the city which is supported by WRM) and the ease of movement in different directions (by defining the number of stations where user can leave hired bike) were taken into account.


Keywords:

city bike, Wroclaw, bicycle transport, temporal availability

Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej (cz. 1). Badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej (cz. 2). Analizy wykonane na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach projektu Via Regia Plus. [b.r.w.] Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).
Badyda, A. (2010). Zagrożenia środowiskowe ze strony transport, Nauka 4, 116–117.
Caban, J., Jóżwik, K., Kozłowski, M. (2015). Transport rowerowy w systemie komunikacyjnym Lublina, Logistyka 3, 635–642.
Campbell, A., A., Cherry, R., C., Ryerson, S., M., Yang, X. (2016). Factors influencing the choice of shared bicycles and shared electric bikes in Beijing, Transportation Research, Part C 67, ss. 399–414.
Jankowska-Karpa, D., Wnuk, A. (2014). System roweru publicznego (Bike Sharing System – BSS) jako element polityki zrównoważonej mobilności na przykładzie Francji i Polski, Logi-styka 6, 4803–4812.
Jensen, P., Rouquier, J., B., Ovtracht, N., Robardet, C. (2010). Characterizing the speed and paths of shared bicycle in Lyon, Transportation Research Part D, 15(8), 522–524.
Kłos-Adamkiewicz, Z. (2014). Koszty i korzyści funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814. Problemy Transportu i Logi-styki nr 26. Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne, ss. 55–66.
Kopta, T., Buczyński, A., Hyła, M., Lustofin, B. (2012). Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży, GDDKiA, Warszawa–Kraków, ss. 4.
Kozłowski, M. (2014). Analiza możliwości wdrożenia systemu roweru publicznego w Kortowie – projekt „Green University”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(98), s. 129–137. Nextbike. (2016), https://nextbike.pl/mapa-stacji/, dostęp: 20.06.2016.
Pagliara, F., Biggiero, L. (2014). Decision support system and consensus building. The case study of the first bike lane in the city of Napoli in Italy, Procedia Social and Behavioral Sciences 111, s. 480–487.
Parysek, J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXVII(1), ss. 27–53.
Romero, J., Ibeas, A., Moura, J., Benavente, J., Alonso, B. (2012). A simulation-optimization approach to design efficient systems of bike-sharing, Procedia Social and Behavioral Sciences 54, 646–655.
Schakenbos, R., La Paix, L., Nijenstein, S., Geurs, T., K. (2016). Valuation of a transfer in a multimodal public transport trip, Transport Policy 46, 72–81.
Shaheen, S., Lipman, T. (2007). Reducing greenhouse emissions and fuel consumption – sustainable approaches for suface transportation, IATSS Research 31(1), 6–20.
Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/ standardy_rowerowe_wof_3_6.pdf, dostęp: 23.06.2016.
Studium koncepcyjne Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk– Gdynia–Sopot, http://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/Studium_koncepcyjne_SRMO MGGS%20wersja%204_0.pdf, dostęp: 19.08.2016.
Uchwała nr LV/1688/10 Rady miejskiej Wrocławia z 14 października 2010 r. w sprawie polityki rowerowej Wrocławia.
Wrocławski Rower Miejski: podsumowanie sezonu 2015, http://www.wroclaw.pl/wroclawski-rower-miejski-podsumowanie-sezonu-2015, dostęp: 10.06.2016.
Vogel, P., Greiser, T., Mattfeld, D. (2011). Understanding bike-sharing systems using data mining. Exploring activity patterns, Procedia Social and Behavioral Sciences 20, 514–523.
Wspieranie transportu rowerowego. (2010). Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. polityki wewnętrznej.
Wrocławski Rower Miejski, http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-we-wroclawiu,2072.html, do-stęp: 10.06.2016.
Wrocławski Rower Miejski, https://wroclawskirower.pl/o-wrm/, dostęp: 20.06.2016.

Published
2016-05-30

Cited by

Drużyńska, P., Knysak, J., Świąder, M., & Kazak, J. (2016). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE WROCŁAW CITY BIKE. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(2), 33–45. https://doi.org/10.31648/aspal.560

Paulina Drużyńska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Joanna Knysak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Małgorzata Świąder 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jan Kazak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu-->