STOPS FOR PEOPLE – ANALYSIS OF SOCIAL DIMENSION OF PUBLIC TRANSPORT STOPS

Joanna Zyber

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Abstract

Nowadays, motion creates the reality, because the spaces of communication are the backbone of a diversified tissue of the city. They are an integral part of a broad zone of stopping and waiting, where a public transport stop is the most recognizable form. It is composed of an area of quite fuzzy but discernible limits, filled with diverse infrastructure, but most of all, with the travelers. Material management adapted to changing human needs, promotes the formation of the socio-spatial and gradual production of „places” in space. This article presents a hierarchy of human needs in relation to the whole communication stops in the city and considering their public reception in this context. On the basis of a set of opinions of people using public transport in Poznan, the selected stop having great social potential was analyzed.


Keywords:

town, stop, people, hierarchy of needs, „place”

Augé, M. (2010). Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. PWN, Warszawa.
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (GUS). (2015), https://bdl.stat.gov.pl/ BDL/start/, dostęp: 5.05.2016.
Chądzyńska, E. (2004). Czynniki wpływające na percepcję i waloryzację przestrzeni miejskiej przez mieszkańców, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, pod red. J. Słodczyka, Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 231–243.
Gadziński, J., Beim, M. (2009). Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny 9, 19–25.
Gadziński, J. (2010). Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 17–35.
Gehl, J. (2013). Życie między budynkami. RAM, Kraków.
Hall, E., T. (1976). Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.
Lynch, K. (2011). Obraz miasta. Archivolta, Kraków.
Mapy i schematy sieci komunikacyjnych (tramwajowych i autobusowych) miasta Poznania, ZTM (2016), http://www.ztm.poznan.pl/komunikacja/mapy-i-schematy-sieci/, dostęp: 1.06.2016.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014–2025. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXIV/1010/VI/2014 z 18 marca 2014 r., http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-lxiv-1010-vi-2014-z-dnia-2014-03-18,51248/, ss. 39–50, data pobrania: 24.05.2016.
Rozkład jazdy linii tramwajowych i autobusowych w mieście Poznaniu, ZTM 2016, http:// www.ztm.poznan.pl/komunikacja/rozklad/, dostęp: 1.06.2016.
Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 144–155.
Tuan Y., F. (1987). Przestrzeń i miejsce. PIW, Warszawa.
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. o transporcie drogowym. Dz.U. z 2001 r., nr 125, poz. 1371 z późn. zm..
Zyber, J. (2016). Rola systemów transportowych w kształtowaniu poczucia „miejsca”. Studium wielkopolskiego miasta Września. Mat. Konf. III edycji Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „KOKONAT”. Kraków 21–22 kwietnia 2016 r., ss. 314–322.

Published
2016-05-30

Cited by

Zyber, J. (2016). STOPS FOR PEOPLE – ANALYSIS OF SOCIAL DIMENSION OF PUBLIC TRANSPORT STOPS. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(2), 63–76. https://doi.org/10.31648/aspal.562

Joanna Zyber 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu-->