Spatial Diversification of the Unemployment Rate by Province and District in Poland between 2008 and 2013

Eugeniusz Zdrojewski

Department of Management, Koszalin University of Technology

Małgorzata Guzińska

State Higher Vocational School in Koszalin


Abstract

One of the characteristic features of unemployment in Poland is a strong spatial diversification of that phenomenon. The main objective of this paper is to illustrate changes in the unemployment rate in provinces as well as (urban and rural) districts between 2008 and 2013. A thorough analysis has confirmed a dramatic difference in the intensity of unemployment in the individual districts of the country. The unemployment rate in urban districts in 2013 differed by over 24 percentage points, while in rural districts in the analysed period that spread amounted to 30%. The analysis shows that the growth of the unemployment rate in Poland was profoundly affected by the global economic crisis and other factors. The research has confirmed that unemployment is a major social problem which affects all regions of the country to a varying extent. 


Keywords:

unemployment, unemployment rate, province, district


Analiza efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2008. 2011. Ed. R. Błasiak-Grudzień. WUP, Szczecin.

Bezrobocie rejestrowane. I-V kwartał 2008. 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bezrobocie rejestrowane. I-V kwartał 2009. 2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bezrobocie rejestrowane. I-V kwartał 2010. 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bezrobocie rejestrowane. I-V kwartał 2013. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Cedefop. European Centre for the Development of Vocational Training. Briefing note. Skills mismatch: more than meets the eye, www. cedefop. europa.eu/ EN/publications.aspx (access: March 2014).

Kabaj M. 2000. Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. IPiSS, Warszawa.

Knapińska M. 2008. Transformacje zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006. Polityka Społeczna, 2.

Kowalczyk E. 2008. Człowiek wobec bezrobocia. Przegląd Organizacji, 4.

Kryńska E. 2000. Polityka gospodarcza państwa a zapobieganie i zwalczanie bezrobocia. Polityka Społeczna, 1.

Kwiatkowski E. 2005. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.

Latuch M. 1985. Demografia społeczno-ekonomiczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Tyrowicz L., Wójcik P. 2007. Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999- 2006. Gospodarka Narodowa, 10.

Wojciechowski W. 2008. Skąd się bierze bezrobocie? Zeszyty FOR, 2.

Zakrzewski W. 2003. Bezrobocie oraz formy aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim. Wiadomości Statystyczne, 2.

Zdrojewski E.Z. 2011. Zmiany w poziomie bezrobocia rejestrowanego w Polsce. In: Regionalne aspekty rynku pracy. Ed. A. Organiściak-Krzykowska. UWM, IPiSS, Warszawa - Olsztyn.
Download


Published
2015-06-30

Cited by

Zdrojewski, E., & Guzińska, M. (2015). Spatial Diversification of the Unemployment Rate by Province and District in Poland between 2008 and 2013. Olsztyn Economic Journal, 10(2), 129–142. https://doi.org/10.31648/oej.3142

Eugeniusz Zdrojewski 
Department of Management, Koszalin University of Technology
Małgorzata Guzińska 
State Higher Vocational School in KoszalinLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND