Stakeholders on the Insurance Market

Justyna Witkowska

Department of Social Policy and Insurance, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The aim of this study was to identify and describe the stakeholders on the insurance market and their expectations towards insurers. Insurance companies conduct operations on the financial market by collaborating with various market actors, including the owners, managers and employees of insurance undertakings, exclusive agents, independent agents, insurance brokers, private and institutional clients, banks, reinsurers, outsourcing companies, market competitors, insurance organizations, providers of business support services, research and development organizations and members of the community. Each stakeholder group has specific expectations towards insurers. 


Keywords:

stakeholders, insurance market, insurer’s internal and external environment


ADAMCZYK J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa.

BANYAR J., REGOS G. 2012. Paradoxical price effects on insurance market. Economic Modelling, 22: 1399-1407.

BIELSKI M. 2002. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa.

BORKOWSKI A. 2012. Wybrane zagadnienia związane z ochroną konsumentów na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2: 45-64.

FUCHS D. 2012. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3: 53-65.

Guidance on social responsibility ISO 26000, http://www.lsd.lt/typojew/fileadmm/ Failai/N172- IS0-DIS-26000-E-.pdf, (access: 05.12.2013).

GUILLEN M., NIELSEN J.P., SCHEIKE T.H., PEREZ-MARIN A.M. 2012. Time-varying effects in the analysis of customer loyalty: A case study in insurance. Expert Systems with Applications, 39: 3551-3558.

HĄBEK P. 2010. Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Insurance Market Yearbook 2012, Part V. Tables V.1 - V.6, Statistical statement knf-02.^http://www.knf.gov.pl/Images/V-Sprawozdanie-stat-2012-tcm75-35811.xls (access: 12.01.2014).

IWKO J. 2013. Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Rozprawy Ubezpieczeniowe, 14 (1): 72-94.

KALINOWSKI T.B. 2010. Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

LASAK R. 2008. Strategie konkurencyjne na rynku towarzystw ubezpieczeń na życie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20: 183-208.

MINTOF-CZYŻ T. 2006. Rola brokerów na współczesnym rynku ubezpieczeń. In: Szkice o ubezpieczeniach. Ed. M. Kuchlewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

O'CONNELL F. 2009. Szybka realizacja projektów. Wolters Kluwer Polska, Kraków.

ORLICKI M. 2008. Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance. Prawo Asekuracyjne, 2(55).

SCHUMPETER J.A., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.

SOKOŁOWSKA A., TOPCZEWSKI W. 2010. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego w świetle CSR firmy ubezpieczeniowej. Współczesne Zarządzanie, 2: 150-161.

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r., nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).

Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU z 2003 r., nr 124, poz. 1154).

VIRVILAITE R., DAUBARAITE U. 2011. Corporate Social Responsibility in Forming Corporate Image. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22(5): 534-543.

WITKOWSKA J. 2009. Polski rynek ubezpieczeniowy. In: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Ed. E. Kucka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, p. 56-95.
Download


Published
2014-09-19

Cited by

Witkowska, J. (2014). Stakeholders on the Insurance Market. Olsztyn Economic Journal, 9(3), 215–223. https://doi.org/10.31648/oej.3177

Justyna Witkowska 
Department of Social Policy and Insurance, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND