Motivators and Demotivators for Employees

Jolanta Rosłon

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

Employee motivation is the basis of effective human resource management. A properly designed motivational system and an adequate selection of motivation drivers elicit employee behaviour desirable from the employer’s standpoint and thus play a decisive role in the organisation’s success. This study aimed to identify factors that have a motivating and demotivating effect on the workforce, as well as to determine the motivational intensity of selected incentives. The empirical research also covered the influence of conflicts – interpersonal and intrapersonal – on the motivation levels among the employees, and the effectiveness of motivational systems applied in the organisations. The findings were obtained through a Web study (CAWI) conducted with the use of a survey questionnaire distributed by electronic means. According to the respondents, the most effective motivation driver is the level of remuneration. This factor is a priority mainly for people with a lower income, lower status and shorter work experience. A positive atmosphere at the workplace turns out to be the second most important driver, whereas non-financial benefits rank third. Furthermore, the poll demonstrates that the level of employee motivation is largely affected by conflicts between employees, employees and their managers, or those of an internal nature. Irrespective of their character and development, antagonisms generate a slew of negative consequences, such as weaker engagement in the job, increased staff fluctuation, a drop in work efficiency and the manifestation of unfavourable attitudes among staff members.


Keywords:

employee motivation, motivators, demotivators


Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.   Google Scholar

Dolot, A. (2015). Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 21-34. Retrieved from https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/02_33.pdf (25.06.2020).   Google Scholar

Encyklopedia Powszechna PWN. (2009). Tom 18. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Jaska, E., & Włodarczyk, K. (2009). Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 4(96), 68-76. Retrieved from http://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2009_n4_s68.pdf (01.06.2021).   Google Scholar

Kacprzak-Biernacka, E., Skura-Madziała, A., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., & Mazurek, M. (2014). Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare, 3, 2-5.   Google Scholar

Knap-Stefaniuk, A., Karna, W., & Ambrozová, E. (2018). Motywowanie pracowników jako ważny   Google Scholar

element zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwania dla współczesnej edukacji. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(56), 186-202. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1befe33e-fce7-42f7-b014-77eea79ee133 (10.12.2020).   Google Scholar

Kopertyńska, M.W. (2002). Zarządzanie kadrami. Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy – Wspólnota Akademicka.   Google Scholar

Kozłowski, W. (2020). Employee Motivation as an Element of the Development Proces in the Enterprise. Olsztyn Economic Journal, 15(3), 205-213. https://doi.org/10.31648/oej.6539.
Crossref   Google Scholar

Król, H., & Ludwiczyński, A. (Eds.). (2019). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Krzętowska, A., & Jagodziński, A. (2015). Pozapłacowe elementy motywowania pracowników w świetle badań. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 21, 49-63. Retrieved from https://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/ne/article/view/165/159 (21.05.2021).   Google Scholar

Leśniewski, M.A., & Berny, J. (2011). Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, 90, 97-109. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/160237391.pdf (22.05.2021)   Google Scholar

Line, M.B. (1992). How to demotive staff: a brief guide. Library Management, 13(1), 4-7.
Crossref   Google Scholar

Mazur, M. (2013). Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne/Social Sciences, 2(8), 156-182. Retrieved from https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29239/edition/26394/content (8.09.2020).   Google Scholar

Michalik, K. (2005). Stosowanie nagród i kar w organizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 7, 73-86.   Google Scholar

Nogalski, B., & Niewiadomski P. (2019). Maturity of non-wage motivation systems according to Poland`s machinery sector companies – from management theory to practice. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management, 136, 427-446. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.33.
Crossref   Google Scholar

Pawlak, J. (2015). Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), 57-67. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0805.
Crossref   Google Scholar

Penc, J. (2000). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.   Google Scholar

Pink, D.H. (2011). Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Warszawa: Studio Emka.   Google Scholar

Podgórecki, A. (Ed.). (1974). Socjotechnika, funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji. Warszawa: Książka i Wiedza.   Google Scholar

Prędki, A. (Ed.). (2020). Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych – teoria i zastosowania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.   Google Scholar

Rosłon, J., & Ciupiński, D. (2017). Inwestycje przedsiębiorstw – istota, finansowanie, ocena. Olsztyn: New Europe Firma Szkoleniowa.   Google Scholar

Spitzer, D.R. (1995). The seven deadly demotivators. Management Review, 11(84), 56-60.   Google Scholar

Stachowska, S., & Czaplicka-Kozłowska, I.Z. (2017). Motivating employees of the public organization: case study of the higher education institution. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39(1), 100-111. https://doi.org/10.15544/mts.2017.08.
Crossref   Google Scholar

Stevenson, N. (2002). Motywowanie pracowników. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu. Warszawa: K.E. Liber.   Google Scholar

Tokarska-Ołownia, W. (2019). Motywowanie i czynniki motywowania w świętokrzyskich przedsiębiorstwach. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne   Google Scholar

i Techniczne, 1-2(13-14), 159-168. https://doi.org/10.33674/ acta _1201910.   Google Scholar

Download


Published
2020-12-31

Cited by

Rosłon, J. (2020). Motivators and Demotivators for Employees. Olsztyn Economic Journal, 15(4), 327–338. https://doi.org/10.31648/oej.6856

Jolanta Rosłon 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND