Bibliometric analysis of multiple criteria decision making in agriculture

Sławomir FrancikNorbert PedrycAdrian KnapczykArtur WójcikRenata FrancikBogusława Łapczyńska-Kordon
Abstract

Development trends (Research Trends) in scientific research on the methods of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) and Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) in agriculture are analyzed. Established bibliometric techniques are applied. MCDA/MCDM methods are being very intensively developed in recent years, as evidenced by the number of scientific papers published annually in renowned scientific journals indexed in the Web of Science (WoS) database. In the years 1979-2015 a total of 1,355 scientific articles were collected in the database. The number of articles published annually increased rapidly after 2005. Besides, the annual number of citations of the publications is increasing. Research on MCDA/MCDM is conducted in many research areas. In the years 1984-2015 the Web of Science database accumulated 27 scientific publications on MCDA/MCDM in agriculture area. Therefore, it can be concluded that the MCDA/MCDM issues are currently not sufficiently analyzed in relation to agriculture. In the future this subject will probably be further developed, an increasing number of scientists will conduct research on the MCDA/MCDM and the annual number of articles published in the field will increase.


Keywords:

Multiple Criteria Decision Making, Multiple Criteria Decision Analysis, bibliometric analysis, research trends, agriculture


AKHAVAN P., EBRAHIM N.A., FETRATI M.A., PEZESHKAN A. 2016. Major trends in knowledge management research: a bibliometric study. Scientometrics, 107: 1-16. doi:10.1007/s11192-016-1938-x.
ELLEGAARD O., WALLIN J.A. 2015. The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? Scientometrics, 105: 1809-1831. doi:10.1007/s11192-015-1645-z.
FIGUEIRA J., GRECO S., EHRGOTT M. 2005. Introduction. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Eds. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott. Springer Science, Business Media, Boston.
GRABAŃSKI S. 2015. Wyznaczanie lokalizacji centrum dystrybucji. Modelowanie z wykorzystaniem systemów geoinformacji. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
HICKS D., KROLL P., NARIN F., THOMAS P., RUEGG R., TOMIZAWA H., SAITOH Y., KOBAYASHI S. 2002. Quantitative Methods of Research Evaluation Used by the U.S. Federal Government. NISTEP Study Material.
KADEMANI B.S., SAGAR A., SURWASE G., BHANUMURTHY K. 2013. Publication trends in materials science: A global perspective. Scientometrics, 94: 1275-1295. doi:10.1007/s11192-012-0835-1.
KLINCEWICZ K., ŻEMIGAŁA M., MIJAL M. 2012. Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
KODIKARA P.N. 2008. Multi-Objective Optimal Operation of Urban Water Supply Systems. PhD Thesis. Victoria University, Australia.
KRUSZYŃSKI M. 2014. Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarządzania transportem miejskim. Politechnika Poznańska.
KSIĄŻEK M. 2011. Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2: 555-561.
KUMARI L. 2013. Trends in synthetic organic chemistry research. Cross-country comparison of Activity Index. Scientometrics, 67: 467–476. doi:10.1556/Scient.67.2006.3.8.
PENG Y., LIN A., WANG K., LIU F., ZENG F., YANG L. 2015. Global trends in DEM-related research from 1994 to 2013: a bibliometric analysis. Scientometrics, 105: 347-366. doi:10.1007/s11192-015-1666-7.
PIWOWARSKI M. 2009. Wielokryterialna analiza decyzyjna w systemach GIS. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały, 18: 123-134.
RAAN A.F. VAN, LEEUWEN, T. VAN. 2002. Assessment of the scientific basis of interdisciplinary, applied research. Research Policy, 31: 611-632. doi:10.1016/S0048-7333(01)00129-9.
ROY B. 2005. An Overview of MCDA Techniques Today. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Eds. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott. Springer Science, Business Media, Inc., Boston, pp. 2-24.
SEIXEDO C., TERESO A.P. 2010. A multicriteria decision aid software application for selecting MCDA software using AHP. 2nd International Conference on Engineering Optimization, September 6–9, Lisbon, Portugal, pp. 1-11.
SOBCZYK E.J., WOTA A., KREZOLEK S. 2011. Zastosowanie matematycznych metod wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, 27: 51-68.
SUN J., WANG M.H., HO Y.S. 2012. A historical review and bibliometric analysis of research on estuary pollution. Marine Pollution Bulletin, 64: 13-21. doi:10.1016/j.marpolbul.2011.10.034.
TRZASKALIK T. 2014a. Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa.
TRZASKALIK T. 2014b. Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 74: 239-263.
TSAI H.H. 2012. Global data mining: An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions. Expert Systems with Applications, 39: 8172-8181. doi:10.1016/j.eswa.2012.01.150.
UCAR I., LÓPEZ-FERNANDINO F., RODRIGUEZ-ULIBARRI P., SESMA-SANCHEZ L., URREA-MICÓ V., SEVILLA J. 2014. Growth in the number of references in engineering journal papers during the 1972–2013 period. Scientometrics, 98, 1855-1864. doi:10.1007/s11192-013-1113-6.
VINCKE P. 1992. Multicriteria Decision-Aid. John Wiley & Sons, Chichester.
YANG L., CHEN Z., LIU T., GONG Z., YU Y., WANG J. 2013. Global trends of solid waste research from 1997 to 2011 by using bibliometric analysis. Scientometrics, 96: 133-146. doi:10.1007/s11192-012-0911-6.
ŻAK J. 2014. Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie i logistyce. Logistyka, 3: 7141-7155.
Download


Published
2016-12-15

Cited by

Francik, S., Pedryc, N., Knapczyk, A., Wójcik, A., Francik, R., & Łapczyńska-Kordon, B. (2016). Bibliometric analysis of multiple criteria decision making in agriculture. Technical Sciences, 20(1), 17–30. https://doi.org/10.31648/ts.2906

Sławomir Francik 

Norbert Pedryc 

Adrian Knapczyk 

Artur Wójcik 

Renata Francik 

Bogusława Łapczyńska-Kordon 
-->