Sniper Rifle Cartridge

Zenon Syroka

UWM


Abstract

The paper proposes a modification of the 7.62 mm NATO rifle cartridge. The design and the results of a computer simulation were presented. The projectile’s flight behavior under different weather conditions was simulated. A figure diagram and a digital model of the projectile were presented. Ballistic calculations were performed, and an animation showing the projectile’s behavior under various weather conditions was developed. The results were patented.


Keywords:

cartridge, sniper rifle, firearm


Amunicja wojsk lądowych:podręcznik. 1985. MON, Warszawa.   Google Scholar

BIAŁCZAK B. 1988. Amunicja strzelecka. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.   Google Scholar

BRODACKI J. 1983. Amunicja małokalibrowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.   Google Scholar

DINDL F. 2020. Lightweight cartridge case and weapon system. 2020-09-22, US10782107 (B1).   Google Scholar

DOBIECH I. 1982. Balistyka doświadczalna. Cz. I. Metody i układy pomiarowe ciśnienia. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

DOBIECH I., MAJEWSKI S., SIENKO S., TORECKI S. 1973. Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji. Cz. 3. Eksploatacja techniczna broni i amunicji. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

EJSMONT J.A. 2007. Celność broni strzeleckiej. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.   Google Scholar

EJSMONT J.A. 2018. Amunicja i jej elaboracaj. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.   Google Scholar

EJSMONT J.A. 2019. Balistyka dla snajperów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.   Google Scholar

FLIS L, SPERSKI M. 2011a. Badanie odporności balistycznej pancerza ze stali 10GHMBA na ostrzał pociskiem 12,7 mm. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, LII, 3(186): 27-42.   Google Scholar

FLIS L., SPERSKI M. 2011b. Eksperymentalna weryfikacja wybranych modeli obliczeniowych balistyki końcowej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(187): 35-44.   Google Scholar

FLIS, L, SPERSKI M. 2012. Ocena wpływu kształtu wierzchołka pocisku na proces przebijania pancerzy stalowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, LIII, 2(189): 29-44.   Google Scholar

FURMANEK W., GACEK J, WOŹNIAK R. 2007. Modelowanie i badanie charakterystyk balistycznych pocisków o ograniczonej podatności na rykoszetowanie. Modelowanie Inżynierskie, 34: 23-28.   Google Scholar

FURMANEK W., WOŻNIAK R. 2009. Zaprojektowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie wstępnych badań modeli nabojów karabinowych 7,62×51 mm z pociskiem zwykłym o zwiększonej przebijalności. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

GACEK J. 1999. Balistyka zewnętrzna, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

GACEK J. 2007. Opracowanie i wdrożenie do produkcji amunicji strzeleckiej o ograniczonym rykoszetowaniu kalibru 9×19 mm, 9×18 mm, 7,62×51 mm i 7,63×54 mm. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego celowego nr 34/BO/B PC 013/WAT/2002. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

GACEK J. 2008. Teoretyczno-doświadczalne badania konstrukcyjne, balistyczne, technologiczne i eksploatacyjne broni oraz amunicji strzeleckiej pod kątem realizacji przyszłościowego programu pn. “Zaawansowane wyposażenie żolnierza sił zbrojnych RP”. Sprawozdanie z realizacji II etapu projektu badawczego PBS 777. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

HE W., GU P., LIANG Q., YANG G., LIN X., HUANG J. 2021 Multi-stage buffer structure and large-caliber sniper rifle. CN112833703 (A).   Google Scholar

HOGG I.V. 2001. Amunicja strzelecka, artyleryjska i granaty. Bellona, Warszawa.   Google Scholar

JAŁOSZYŃSKI K. 1999. Technika posługiwania się bronią. Oficerska Szkoła Policji, Legionowo.   Google Scholar

KOCHAŃSKI S. 1986. Wybrane zagadnienia z podstaw projektowania broni strzeleckiej. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.   Google Scholar

KOCHAŃSKI S. 1991. Automatyczna broń strzelecka. SIGMA-NOT, Warszawa.   Google Scholar

KYZIOŁ L. 2007. Przestrzeliwanie materiałów w niemetalicznych stosowanych na konstrukcje okrętowe. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XLVIII, 2(169): 113-126.   Google Scholar

KYZIOŁ L., ŚWIĄTEK K. 2009. Modelowanie i weryfikacja doświadczalna przebijalności tarczy pociskami. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2(177): 71-90.   Google Scholar

LECIEJEWSKI Z., SOBCZAK W., SURMA Z. 1997. Balistyka wewnętrzna. Ćwiczenia labolatoryjne. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

LI H. 2020. Toy building block sniper rifle. CN210773670 (U).   Google Scholar

ŁUKASZEWSKI T. 2019. Amunicja karabinowa. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim.   Google Scholar

Podręcznik strzelca wyborowego. 1972. Szkol. 444/71. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.   Google Scholar

RADZISZEWSKI L. 2007. Balistyka końcowa pocisków amunicji małokalibrowej przy strzelaniu do wybranych celów. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.   Google Scholar

SANNER M., CALDWELL E., PADGETT CH., WALL CH., HARDING G., PADGETT L. 2021. Lightweight ammunition articles comprising a polymer cartrigre case. US2021231420.   Google Scholar

SOSZYŃSKI R. 2010. Amunicja strzelecka i działowa. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań.   Google Scholar

SPERSKI M. 2009. Model obliczeniowy do oszacowania odporności balistycznej pancerzy stalowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(179): 51-59.   Google Scholar

SYROKA Z., SKŁODOWSKA K. 2020 Nabój do karabinów snajperskich. Patent P.434026, data zgłoszenia 21.05.2020.   Google Scholar

SZADKOWSKI J. 2004. Balistyka zewnętrzna, model balistyczny. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.   Google Scholar

SZULADZINSKI G. 2010. Formulas for Mechanical and Stuctural Shock and Impact. Taylor & Francis Group, New York.   Google Scholar

SZYRKOWIEC A. 2001. Wszystko o broni myśliwskiej. Bellona, Warszawa.   Google Scholar

TAN Y., DONG J., LIU J., TANG B., ZHOU W. 2021. Micro-sound sniper rifle structure and working method thereof. CN112665451 (A).   Google Scholar

TORECKI S. 1978. Balistyka – wybrane zagadnienia balistyki wewnętrznej. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

TORECKI S. 1980. Balistyka wewnętrzna. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

TORECKI S. 1982. 1000 słów o broni i balistyce. Wydawnictwo MON, Warszawa.   Google Scholar

TORECKI S. 1985. Broń i amunicja strzelecka. MON, Warszawa.   Google Scholar

TRĘBIŃSKI R. 2003. Amunicja strzelecka o zwiększonej zdolności do penetracji osłon obiektów opancerzonych. Sprawozdanie z realizacji pracy badawczej nr 513/PBW. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

WAŻNY M., IDZIASZEK Z. 2005. Model symulacyjny ruchu pocisku po jego wylocie z przewodu lufy. Eksploatacja i Niezawodność, 3(30): 30-40.   Google Scholar

WIŚNIEWSKI A., ŻUROWSKI W. 2002. Amunicja i pancerze. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.   Google Scholar

WIŚNIEWSKI S., GACEK J. 1987. Balistyka zewnętrzna. Cz. II. Uzbrojenie klasyczne. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

WŁODARCZYK E. 2006. Balistyka końcowa pocisków amunicji strzeleckiej. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

WŁODARCZYK E., Jackowski A. 2008. Balistyka końcowa pocisków szybkich. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.   Google Scholar

WOLSKY S.P., CZANDERNA A.W. 1980. Ballistic materials and penetration mechanics. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.   Google Scholar

WOŹNIAK R., CIEPLIŃSKI A. 1994. 7,62 mm karabin wyborowy SWD. Wydawnictwo Bellona, Warszawa.   Google Scholar

ZUKAS J.A. 1990. High velocity impact dynamics. John Wiley & Sons, New York.   Google Scholar

Download


Published
2021-11-25

Cited by

Syroka, Z. (2021). Sniper Rifle Cartridge. Technical Sciences, 24(1), 195–210. https://doi.org/10.31648/ts.6946

Zenon Syroka 
UWMLicense

Copyright (c) 2021 Zenon Syroka

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

-->