Abrasive wear resistance of matrix composites carbon fiber reinforced polymers

Klaudia Olejniczak

a:1:{s:5:"en_US";s:31:"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski";}

Jerzy Napiórkowski
Abstract

The paper presents the results of the abrasive wear resistance test of composites based on polymers reinforced with carbon fibers. Two types of fiber composites obtained from a yacht manufacturer were used for the tests. The tests were carried out using the ball-cratering method without abrasive suspension. On the basis of the specific wear rate  Kc, better tribological properties of the polyester matrix reinforced with glass fabric were observed compared to the polyester matrix reinforced with a glass emulsion mat. The composite material reinforced with glass cloth was characterized by smaller crater diameters, which may cause plastic deformation due to the low hardness of the material.


Keywords:

Abrasive wear, fibrous composites, carbon fibers, polyester resin, ball- catering metod

ABD EL-BAKY M.A., KAMEL M. 2019. Abrasive wear performance of jute-glass-carbon-reinforced composites: Effect of stacking sequence and fibers relative amounts. Journal of Natural Fibers, 18(2): 213-228. https://doi.org/10.1080/15440478.2019.1616347.   Google Scholar

BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B. 2014. Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik, 68(4).   Google Scholar

CHANG H.W. 1982. Correlation of wear with oxidation of carbon-carbon composites. Wear, 80(1): 7-14.   Google Scholar

DOBROSZ K., MATYSIAK A. 1986. Tworzywa sztuczne: materiałoznawstwo i przetwórstwo: podręcznik dla technikum chemicznego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.   Google Scholar

EL-SAYED A.A., EL-SHERBINY M.G., ABO-EL-EZZ A.S., AGGAG G.A. 1995. Friction and wear properties of polymeric composite materials for bearing applications. Wear, 184(1): 45-53.   Google Scholar

FEJDYŚ M., ŁANDWIJT M. 2010. Włókna techniczne wzmacniające materiały kompozytowe. Techniczne Wyroby Włókiennicze, 18: 12-22.   Google Scholar

JESTHI D.K., NAYAK R.K. 2020. Influence of glass/carbon fiber stacking sequence on mechanical and three-body abrasive wear resistance of hybrid composites. Materials Research Express, 7(1): 015106.   Google Scholar

LHYMN C., LIGHT R. 1987. Effect of sliding velocity on wear rate of fibrous polymer composites. Wear, 116(3): 343-359.   Google Scholar

MAYER P., KACZMAR J.W. 2000. Properties and applications of carbon and glass fibers. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 6: 52-56.   Google Scholar

OLEJNIK M. 2008. Nanokompozyty polimerowe – rola nanododatków. Techniczne Wyroby Włókiennicze, 16: 25-31.   Google Scholar

SURESHA B., CHANDRAMOHAN G., SAMAPTHKUMARAN P., SEETHARAMU S., VYNATHEYA S. 2006. Friction and wear characteristics of carbon-epoxy and glass-epoxy woven roving fiber composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 25(7): 771-782.   Google Scholar

SZLEZYNGIER W. 1996. Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.   Google Scholar

WANG J., GU M., SONGHAO B., GE S. 2003. Investigation of the influence of MoS2 filler on the tribological properties of carbon fiber reinforced nylon 1010 composites. Wear, 255(1-6): 774-779.   Google Scholar

XIONG X., SHEN S.., ALAM N., HUA L., LI X., WAN X., MIAO M. 2018. Mechanical and abrasive wear performance of woven flax fabric/polyoxymethylene composites. Wear, 414: 9-20.   Google Scholar

Download


Published
2022-09-26

Cited by

Olejniczak, K., & Napiórkowski, J. (2022). Abrasive wear resistance of matrix composites carbon fiber reinforced polymers. Technical Sciences, 25. https://doi.org/10.31648/ts.8226

Klaudia Olejniczak 
a:1:{s:5:"en_US";s:31:"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski";}
Jerzy Napiórkowski 
License

Copyright (c) 2022 Klaudia Olejniczak, Jerzy Napiórkowski

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

-->