„Acta Scientiarum Polonorum” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, założonym przez polskie uczelnie rolnicze. Seria „Administratio Locorum” („Land Administration”) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku.  W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 4/rok
 •  
 • ISSN: 2450-0771 (Online)
 •  
 • ISSN: 1644-0749 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 

Administratio Locorum

2018-05-05

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszany do zapoznania się z artykułami wydanymi w Czasopiśmie.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów.

Redakcjah5Index
5

MNISW
9

Index Copernicus
44.79


 • AGRO
 • PolIndex
 • Baz Hum
 • Index Copernicus
 • Central and Eastern European Online Library