Demokracja a problem woli ludu

Janusz Filipkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-9836-1597


Abstrakt

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje lud. W ustroju tym największe znaczenie ma wola tego ludu. Pojęcie woli ludu może być jednak bardzo różnie rozumiane. Z pojęciem tym wiąże się również wiele innych kwestii wymagających bliższego określenia. Podstawową kwestią jest doprecyzowanie samego pojęcia ludu: kim on jest, kto może być członkiem tego ludu i pod jakimi warunkami. Kolejnym zagadnieniem są możliwości i sposoby rozpoznawania jego woli. Wyjaśnienia wymaga także to, jakie są podstawy autorytetu woli ludu i czego wola ta ma dotyczyć, co ma być jej przedmiotem. Szukając odpowiedzi na postawione tutaj pytania można sięgnąć do metody analizy systemowej, która demokrację ujmuje jako pewien system, czyli uporządkowany wewnętrznie układ elementów. Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów tego systemu polega na ujęciu ich miejsca i ich funkcji w strukturze systemu jako integralnej całości. Podstawą tego systemu jest samo pojęcie demokracji jako mechanizmu służącego podejmowaniu możliwie najbardziej racjonalnych decyzji politycznych. Ponieważ zaś w realiach demokracji sprawowanie władzy polega na urzeczywistnianiu woli ludu, dlatego też jednym z podstawowych warunków decydujących o jakości demokratycznie podejmowanych decyzji jest odpowiednie zdefiniowanie pojęcia ludu i jego woli.


Słowa kluczowe:

demokracja, lud, wola ludu, polityka, państwo


Antoszewski, A. (2016). Współczesne teorie demokracji. Wydawnictwo Sejmowe.   Google Scholar

Dahl, R.A. (1995). Demokracja i jej krytycy. Znak.   Google Scholar

Davies, J.K. (2003). Demokracja w Grecji klasycznej. Prószyński i Spółka.   Google Scholar

Etzioni, A. (1970). Demonstration democracy. Gordon and Breach.   Google Scholar

Hallowell, J.H. (1993). Moralne podstawy demokracji. PWN.   Google Scholar

Jaroszyński, P. (2001). Demokracja. W: A. Maryniarczyk (red.) Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2 (s. 472‒476). Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.   Google Scholar

Kelsen, H. (1936). O istocie i wartości demokracji. Księgarnia Powszechna.   Google Scholar

Legutko, R. (1990). Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona. Wyd. UJ.   Google Scholar

Platon, (1956). Polityk. PWN.   Google Scholar

Platon, (1958). Protagoras. PWN.   Google Scholar

Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. PWN.   Google Scholar

Simon, Y.R. (1993). Filozofia rządu demokratycznego. Arka.   Google Scholar

Tocqueville, A. de (1996). O demokracji w Ameryce, t. 1‒2. Znak.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Filipkowski, J. (2023). Demokracja a problem woli ludu. Forum Nauk Społecznych, (1), 59–73. https://doi.org/10.31648/fns.8837

Janusz Filipkowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-9836-1597Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.