Katastrofa i kontrola niepewności. Pytania i hipotezy z socjologii dyskursu katastrofy

Andrzej Wójtowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-0000-1113


Abstrakt

Globalny strach i nadzieja nieodmiennie charakteryzują zbiorowe i indywidualne postawy wobec licznych w historii zaraz. Pandemia Covid-19 jest jedną z nich. Jej opisy naukowe i popularne miały liczne, społeczne uwarunkowania. Badanie ich dyskursów jest zadaniem socjologii. Przedsięwzięciem głównym jest w takich ujęciach analiza form i treści dyskursów dominujących, medycznych, publicznych, kulturowych. Z konkluzji wynika, że zmiany stanów chorobowych i potencjalnie śmiertelnych ich efektów są także społecznie zdeterminowane w stopniu możliwym do określenia i do kontroli poziomu ich istotności. Hipoteza ta jest silnie kulturowa, to znaczy, że społeczeństwa z wysokim kapitałem kulturowym mają większe szanse ratunku. Idzie tylko o pytanie, jaka struktura społeczna gwarantuje sukces.


Słowa kluczowe:

Covid-19, dyskurs epidemiologiczny, dyskurs publiczny, katastrofa, struktura społeczna


Allison, P.D. (2014). Event History and Survival Analysis. Sage Publishing.   Google Scholar

Beck, U. (2016). The Metamorphosis of the World. Polity Press.   Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej (2022). Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu (Komunikat CBOS Nr 89/2022), https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_089_22.PDF.   Google Scholar

Davis, M. (1990). City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles. Verso Books.   Google Scholar

Davis, M. (2006). Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Working Class. Verso Books.   Google Scholar

Davis, M. (2007). Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb. Verso Books.   Google Scholar

Davis, M. (2020). The Monster Enters. Covid-19, Avian Flu, and the Plagues of Capitalism. O/R Books.   Google Scholar

Davis, M., Wiener, J. (2020). Set the Night on Fire: L.A. in the Sixties. Verso Books.   Google Scholar

Davis. M. (1998). Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. Metropolitan Books.   Google Scholar

Deklaracja z Great Barrington (2020), https://gbdeclaration.org/   Google Scholar

Harari, Y.N. (2017). Sapiens. Od zwierząt do bogów. Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Harari, Y.N. (2018). Homo Deus.Krótka historia jutra. Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Horton, R. (2020). The Covid-19 Catastrophe. What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again. Polity Press.   Google Scholar

Junger, S. (1997). The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea. W.W. Norton & Company.   Google Scholar

Killian, L.M. (2003). An Introduction to Methodological Problems of Field Studies in Disasters. W R. A. Stallings (red.), Methods of Disaster Research (s. 49‒93). Xlibris.   Google Scholar

Marti, G., Gladys. M. (2014). Deconstructed Church: Understanding Emerging Christianity. Oxford University Press.   Google Scholar

Mesnier, J., Cottin, Y., Coste, P., Ferrari, E., Schiele, F., Lemesle, G., Thuaire, C., Angoulvant, D., Cayla, G., Bouleti, C., Gallet de Saint Aurin, R., Goube, P., Lhermusier, T., Dillinger, J. G., Paganelli, F., Saib, A., Prunier, F., Vanzetto, G., Dubreuil, O., Puymirat, E., Danchin, N. (2020). Hospital admissions for acute myocardial infarction before and after lockdown according to regional prevalence of COVID-19 and patient profile in France: a registry study. The Lancet. Public health, 5(10), e536–e542. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30188-2.   Google Scholar

Mills, M. (2011) Introducing Survival and Event History Analyis. Los Angeles. Sage Publishing.   Google Scholar

Polityka, 43/3284 (2020).   Google Scholar

Quarantelli, E.L. (1998). What is a Disaster. A Dozen Perspectives on the Question. Routledge.   Google Scholar

Tainter, J.A. (1988). The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Press.   Google Scholar

Urry, J. (2016). What is the Future? Polity Press.   Google Scholar

WHO (2020), https://apps.who.int/iris/handle/10665/330857.   Google Scholar

Worldometer (2022), https://www.worldometers.info/coronavirus.   Google Scholar

Žižek, S. (2020). Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. Polity Press.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Wójtowicz, A. (2023). Katastrofa i kontrola niepewności. Pytania i hipotezy z socjologii dyskursu katastrofy. Forum Nauk Społecznych, (1), 75–98. https://doi.org/10.31648/fns.8838

Andrzej Wójtowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-0000-1113Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.