‘Ewaluacja’ w akademii – los ‘skradzionego’ słowa

Henryk Mizerek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-8674-2205


Abstrakt

Celem autora tego artykułu jest wskazanie miejsc, w których prowadzenie badań ewaluacyjnych w szkole wyższej może przynieść oczekiwane rezultaty. Zostały tu przedstawione argumenty na rzecz tezy, że w trakcie projektowania, prowadzenia oraz komunikowania wyników badania konieczne są nie tylko kompetencje metodologiczne i wiedza merytoryczna na temat ich przedmiotu, lecz także dogłębna znajomość teorii powstałych w ramach wielu nurtów badań ewaluacyjnych. Uwagę skierowano tutaj na różnice między ocenianiem a ewaluacją oraz na specyfikę wyróżniającą badania ewaluacyjne na tle stosowanych badań społecznych. W tekście zamieszczono także analizę porównawczą założeń przyjmowanych w ramach współistniejących współcześnie nurtów w teorii i metodologii ewaluacji.


Słowa kluczowe:

ewaluacja edukacyjna, teorie ewaluacji, projektowanie ewaluacji w szkolnictwie wyższym, metodologia badań ewaluacyjnych


Alkin, M.C. (Ed.). (2004). Evaluation Roots. Tracing Theorists’ Views and Influences. Sage Publications.   Google Scholar

Alkin, M.C., Christie, C.A. (2004). An evaluation theory tree. In: M. C. Alkin (Ed.), Evaluation roots: Tracing theorists’ views … (pp. 12–65). Sage Publications.   Google Scholar

Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, 4: 51–85.   Google Scholar

Barone, T., & Eisner, E. W. (2011). Arts based research. Sage Publications.   Google Scholar

Bielska, E. (2018). Nauki społeczne w perspektywie nowoczesnej biurokracji i ponowoczesnej refleksyjności – wybrane konteksty parametryzacji nauki. Rocznik Lubuski, 44.   Google Scholar

Brzezińska, A., Brzeziński, J., Eliasz, A. (2004). Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej. Wyd. SWPS.   Google Scholar

Chutorański, M., Szwabowski, O. (2018). Parametryzacja, humanistyka i los mieszkańców Rapa Nui. Rocznik Lubuski, 44(2): 145–163.   Google Scholar

Dellschaft, K., Staab, S. (2006). On How to Perform a Gold Standard Based Evaluation of Ontology Learning. Proceedings of the International Semantic Web Conference (ISWC).   Google Scholar

Gadacz, T. (2013). Studia i odpowiedzialność. Znak, 4(693): 80–84.   Google Scholar

Guba, E.G., Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications.   Google Scholar

House, Ernest. R., Howe, K.R. (2005). Deliberative Democratic Evaluation. In: L. DeStefano, K.E. Ryan (Eds.), Encyclopedia of Evaluation (pp. 105–109). Sage Publications.   Google Scholar

Howe, K.R., Ashcraft, C. (2005). Deliberative democratic evaluation: Successes and limitations of an evaluation of school choice. Teachers College Record, 107(10): 2275–2298.   Google Scholar

Jaskuła, S. (2018). Ewakuacja społeczna w edukacji. Impuls.   Google Scholar

Korporowicz, L. (2011). Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją. W: B. Niemierko, K. Szmigiel (red.), Ewaluacja w edukacji. Koncepcje. Metody. Perspektywy. Grupa Tomani.   Google Scholar

Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3: 117–140.   Google Scholar

Kumaniecki, K. (1967). Słownik łacińsko-polski. PWN.   Google Scholar

Leszczyński, A. (2022). Ewaluacja nauki to porażka. Wywiad z Prof. Kulczyckim. Oko. Press. https://oko.press/ewaluacja-nauki-to-porazka-jej-wyniki-nic-nie-mowia-i-nikomu-nie-sa-potrzebne-wywiad/   Google Scholar

Macdonald, B. (1976). Evaluation and the control of education. In: D. Tawley (Ed.), Curriculum Evaluation Today (pp. 125–138). Macmillan.   Google Scholar

Mattson, B., McDonald, L. (2005). Planning and evaluating effective technical assistance for school improvement. Atlanta National Association of State Title I Directors.   Google Scholar

Mertens, D.M. (1999). Inclusive evaluation: implications of transformative theory for evaluation. American Journal of Evaluation, 20(1): 1.   Google Scholar

Mertens, D.M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology (3rd ed.). Sage Publications.   Google Scholar

Mizerek, H. (2015a). Evidence-based practice in education: premises, dilemmas, prospects. Forum Oświatowe, 27(2): 25‒40.   Google Scholar

Mizerek, H. (2015b). Dyskretny urok ewaluacji ‒ czy on jeszcze działa? W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie (s. 39–54). Wyd. UJ.   Google Scholar

Mizerek, H. (2016). Ewaluacja edukacyjna w Polsce. trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju. Zarządzanie Publiczne, 1(33): 1–16.   Google Scholar

Mizerek, H. (2017). Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Impuls.   Google Scholar

Mizerek, H. (2018). What kind of evaluation do we need inside a school? In: R. Dorczak (Ed.), Leading and Managing for Development (pp. 15–24). Jagiellonian University Institute of Public Affairs.   Google Scholar

Mizerek, H. (2020). Ewaluacje konstruktywistyczne. Implikacje dla wczesnej edukacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4): 75–86.   Google Scholar

Murawska, A. (2018). Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach. Rocznik Lubuski, 44: 119–127.   Google Scholar

Norris, N. (2015). Democratic evaluation: The work and ideas of Barry MacDonald. Evaluation, 21(2): 135–142.   Google Scholar

Nowotniak, J. (2019). Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów. Impuls.   Google Scholar

Potulicka, E. (2014). Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy. Impuls.   Google Scholar

Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Impuls.   Google Scholar

Readings, B. (2107). Uniwersytet w ruinie. Narodowe Centrum Kultury.   Google Scholar

Ryan, K.E., Cousins, J.B. (2009). The SAGE international handbook of educational evaluation. Sage Publications.   Google Scholar

Sajdak-Burska, A. (2018). O porównywalności nieporównywalnego. Wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej. Rocznik Lubuski, 44(2).   Google Scholar

Scriven, M. (1981). Evaluation Thesaurus. Edgepress.   Google Scholar

Scriven, M. (1996a). The Theory behind Practical Evaluation. Evaluation, 4(2): 393–404.   Google Scholar

Scriven, M. (1996b). The Theory behind Practical Evaluation. In Evaluation (Vol. 2, Issue 4, pp. 393–404).   Google Scholar

Scriven, M. (1996c). Types of Evaluation and Types of Evaluator. In American Journal of Evaluation (Vol. 17, Issue 2, pp. 151–161).   Google Scholar

Scriven, M. (2005). Logic of Evaluation. In S. Mathison (Ed.), Encyclopedia of Evaluation (pp. 236–239). Sage Publications.   Google Scholar

Scriven, M. (2011). Evaluation bias and its control. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 7(15): 79–98.   Google Scholar

Shadish, W.R., Luellen, J.K., Baker, A. (2005). History of Evaluation. In S. Mathison (Ed.), Encyclopedia of Evaluation (pp. 184–187). Sage Publications.   Google Scholar

Shaw, I., Shaw, I.G.R., Greene, J.C., Mark, M.M. (Eds.). (2006). The Sage handbook of evaluation. Sage Publications.   Google Scholar

Shulha, L.M., Cousins, J.B. (1997). Evaluation Use: Theory, Research, and Practice Since 1986. Evaluation Practice, 18(3): 195–208.   Google Scholar

Stake, R. (2003). Responsive Evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), International Handbook of Educational Evaluation (pp. 63–68). Springer Netherlands.   Google Scholar

Stufflebeam, D.L. (2001). Evaluation Models. New Directions for Evaluation, 89(89): 7–99.   Google Scholar

Stufflebean, D.L., Shinkfield, A. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications. Jossey-Bass.   Google Scholar

Szkudlarek, T. (2007). Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności. W: W.J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych (s. 31–52). Aneteia.   Google Scholar

Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet metropolitalny, korupcja i wychowanie przez dług. Teraźniejszość ‒ Człowiek ‒ Edukacja: Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej, 68(4): 173–184.   Google Scholar

Szwabowski, O. (2019). Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów. Autoetnografia pracy akademickiej i dydaktycznej w czasach zombie-kapitalizmu. Instytut Pedagogiki UWr.   Google Scholar

Torres, RT., Preskill, H. (1999). Ethical Dimensions of Stakeholder Participation and Evaluation Use. New Directions for Evaluation, (82): 57–66.   Google Scholar

Vedung, E. (2010). Four Waves of Evaluation Diffusion. Evaluation, 16(3): 263–277.   Google Scholar

Weiss, C.H. (1999). The Interface between Evaluation and Public Policy. Evaluation, 5(4): 468–486.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Mizerek, H. (2023). ‘Ewaluacja’ w akademii – los ‘skradzionego’ słowa. Forum Nauk Społecznych, (1), 99–113. https://doi.org/10.31648/fns.8839

Henryk Mizerek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-8674-2205Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.