Z historii i współczesności olsztyńskiej politologii

Tomasz Gajowniczek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-1939-6407

Arkadiusz Żukowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3413-9492


Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na przemianach instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących tworzenia się ośrodka politologicznego w Olsztynie, którego geneza sięga końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Aktywność olsztyńskiej politologii ukazano przede wszystkim poprzez pryzmat aktywności Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie utworzonego w 2001 roku. W powiązaniu ze zmianami organizacyjnymi przedstawiono ewolucję ofert dydaktycznych i rozwój kadry naukowej, m.in. poprzez uzyskiwane akredytacje i uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych. Znaczące miejsce poświęcono współpracy międzynarodowej oraz działalności publikacyjnej i wydawniczej. Ujęto też kwestie aktywności badawczej i popularyzowania nauki, a także współpracy naukowej ze studentami oraz politologicznego aktywizowania uczniów szkół średnich i podstawowych.


Słowa kluczowe:

politologia, Instytut Nauk Politycznych WNS UWM, badania naukowe, współpraca międzynarodowa, towarzystwa naukowe, popularyzowanie nauki


Chazbijewicz, S., Chełminiak, M., Gajowniczek, T. (red.) (2013). Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku. INP UWM.   Google Scholar

Chazbijewicz, S., Melnyk, M., Szulborski, K. (red.) (2006). Dziedzictwo polsko-ukraińskie. INP UWM.   Google Scholar

Decyzja Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji na okres do 31 grudnia 2021 r. https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-193-2020.   Google Scholar

Fijałkowska, B., Żukowski, A. (red.) (2002). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Elipsa.   Google Scholar

Filipkowski, J. (2014). Alasdair MacIntyre i problem podstaw racjonalności polityki. INP UWM.   Google Scholar

Forum Politologiczne (2012). http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/forum-politologiczne.   Google Scholar

Gajowniczek, T. (2011). Z dziejów Instytutu Nauk Politycznych. W: J. Filipkowski, T. Gajowniczek, B. Kosiba, D. Radziszewska-Szczepaniak (red.) Oblicze olsztyńskiej politologii, t. 1 (s. 1‒150). INP UWM.   Google Scholar

Gładkowski, K. (red.) (2003). Świat po 11 września 2001 roku. INP UWM.   Google Scholar

Gładkowski, K. (red.) (2014). Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej. INP UWM.   Google Scholar

Gładkowski, K., Gładkowska, E., Gajowniczek, T. (red.) (2018). Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie: Polityka – historia – nauka. INP UWM.   Google Scholar

Gładkowski, K., Gładkowska, E., Gajowniczek, T. (red.) (2018). Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie: Kultura – oświata – gospodarka. INP UWM.   Google Scholar

Gładkowski, K., Kurasz, I. (red.) (2018). „Tutejsi” czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku. INP UWM.   Google Scholar

Korzeniowski, R. (2018). Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych. INP UWM.   Google Scholar

Modzelewski, W.T. (2016). Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej. INP UWM.   Google Scholar

Piotrowski, P. (2019). Thatcheryści i torysi. Spór wokół rządów Żelaznej Damy oraz ideologicznego oblicza brytyjskiego konserwatyzmu. INP UWM.   Google Scholar

Politolodzy Europy Środkowej na UWM (2011). http://www.uwm.edu.pl/egazeta/politolodzy-europy-srodkowej-na-uwm.   Google Scholar

Politologia UWM doceniona! (2011). http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/9-news/news/269-politologia-uwm-doceniona.   Google Scholar

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 17 grudnia 1996 r. Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej: AUWM) 922/1.   Google Scholar

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 20 marca 2001 r. AUWM 1599/11.   Google Scholar

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 24 września 2002 r. AUWM 1599/12.   Google Scholar

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 18 lutego 2003 r. AUWM 1599/12.   Google Scholar

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 15 kwietnia 2003 r. AUWM 1599/12.   Google Scholar

Uchwała Nr 50 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=242.   Google Scholar

Uchwała Nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=247.   Google Scholar

Uchwała Nr 161 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie: powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=243.   Google Scholar

Uchwała Nr 185 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2004 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=244.   Google Scholar

Uchwała Nr 186 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2004 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=244.   Google Scholar

Uchwała Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2004 roku w sprawie: zmiany nazwy Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=244.   Google Scholar

Uchwała Nr 212 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=245.   Google Scholar

Uchwała Nr 71 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=266.   Google Scholar

Uchwała Nr 166 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://stary_bip.uwm.edu.pl/index.php?ids=384.   Google Scholar

Uchwała Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. http://bip.uwm.edu.pl/node/940.   Google Scholar

Uchwała Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://bip.uwm.edu.pl/node/1679.   Google Scholar

Uchwała Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. http://bip.uwm.edu.pl/node/3262.   Google Scholar

Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dz.U. RP 1999, Nr 69, poz. 762.   Google Scholar

Więcławski, J. (2014). Teoria realizmu Hansa J. Morgenthaua: koncepcje, krytyka i znaczenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych. INP UWM.   Google Scholar

Wybitni polscy politolodzy u doktorantów na UWM w Olsztynie (2014). http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/9-news/news/459-wybitni-polscy-politolodzy-u-doktorantow-na-uwm-w-olsztynie.   Google Scholar

Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 14 września 2004 r. AUWM 1599/13.   Google Scholar

Zarządzenie Nr 29/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uruchomienia kształcenia w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce. http://bip.uwm.edu.pl/node/4647.   Google Scholar

Zarządzenie Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-116-2019/.   Google Scholar

Zespół naukowo-badawczy (2017). http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/badania?id=732.   Google Scholar

Żukowski, A. (1999). Systemy wyborcze. Wprowadzenie. wyd. II poszerz. i uaktual. Wyd. UWM.   Google Scholar

Żukowski, A., Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski, W.T. (2009). Opinia na temat Studium zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej. Uwarunkowania rozwoju polskiej części obszaru przygranicznego. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.   Google Scholar

Żukowski, A., Hartliński, M. (2019). Digitalization and Political Science in Poland. W: M. Kneuer, H. Milner (eds.). Political Science in the Digital Age – Global Perspectives. (s. 163‒174). Budrich Academic Press.   Google Scholar

Żukowski, A., Hartliński, M. (red.) (2017). 15 lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. INP UWM.   Google Scholar

Żukowski, A., Hartliński, M., Modzelewski, W.T. (red.) (2021). Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji. INP UWM.   Google Scholar

Żukowski, A., Hartliński, M., Modzelewski, W.T., Więcławski, J. (red.) (2015). Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego. INP UWM.   Google Scholar

Żukowski, A., Modzelewski W.T. (red.) (2016). Kaliningrad: its internal and external issues. INP UWM.   Google Scholar

Żukowski, A., Opara, S., Radziszewska-Szczepaniak, D. (red.) (2005). Podstawowe kategorie polityki. INP UWM.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Gajowniczek, T., & Żukowski, A. (2023). Z historii i współczesności olsztyńskiej politologii. Forum Nauk Społecznych, (1), 169–187. https://doi.org/10.31648/fns.8843

Tomasz Gajowniczek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-1939-6407
Arkadiusz Żukowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3413-9492Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.