Oscar Barberà, Giulia Sandri, Patricia Correa, Juan Rodríguez-Teruel (eds.) (2021) Digital Parties: The Challenges of Online Organisation and Participation (Studies in Digital Politics and Governance) Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78668-7

Małgorzata Kaczorowska

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-2803-9946

Mair, P., van Biezen, I. (2001). Party Membership in Twenty European Democracies 1980-2000. Party Politics, 7(1): 5‒21.   Google Scholar

Scarrow, S.E. (2000). Parties without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment. In: R. J. Dalton and M.P. Wattenberg (eds.), Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford University Press.   Google Scholar

Van Biezen, I., Mair, P., Poguntke, T. (2012). Going, Going, … Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe. European Journal of Political Research, 51(1): 24–56.   Google Scholar

Van Haute, E., Gauja, A. (eds.) (2015). Party Members and Activists. Routledge.   Google Scholar

Whiteley, P.F. (2011). Is the Party Over? The Decline of Party Activism and Membership Across the Democratic World. Party Politics, 17(1): 21–44.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Kaczorowska, M. (2023). Oscar Barberà, Giulia Sandri, Patricia Correa, Juan Rodríguez-Teruel (eds.) (2021) Digital Parties: The Challenges of Online Organisation and Participation (Studies in Digital Politics and Governance) Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78668-7. Forum Nauk Społecznych, (1), 195–200. https://doi.org/10.31648/fns.8844

Małgorzata Kaczorowska 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-2803-9946Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.