Wprowadzenie redakcji

Joanna Ostrouch-Kamińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8211-740X

Maciej Hartliński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3099-5806

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Ostrouch-Kamińska, J., & Hartliński, M. (2023). Wprowadzenie redakcji. Forum Nauk Społecznych, (1), 7–8. https://doi.org/10.31648/fns.8845

Joanna Ostrouch-Kamińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8211-740X
Maciej Hartliński 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3099-5806Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.