Minimum Wage Impact on the Polish Economy

Anna Krajewska

College of Economics and Social Sciences, Warsaw University of Technology

Magdalena Kapela

College of Economics and Social Sciences, Warsaw University of Technology


Abstract

This paper focuses on the analysis of the impact of the minimum wage on the Polish economy. It consists of three parts. The first part contains a short overview of the economic literature on the minimum wage in Poland and the results of research on this subject. The conclusions of these studies are unclear, which indicated the need to further analyze statistical data and assess the effects of raising the minimum wage in Poland. In the second part, an attempt is made to examine the correlation between the level of minimum wage and the rate of its change in Poland in the years 1992–2016 and basic economic indicators such as: level and rate of average wage growth, GDP, labor productivity, price growth dynamics and unemployment rate. Spearman’s correlation coefficients were used for this analysis. The third part concerns the perceived and potential effects of raising the minimum wage in 2017 to PLN 2,000 and introducing a minimum hourly rate of PLN 13. The focus is mainly on analyzing and assessing the impact of these decisions on the labor market in Poland. The positive aspects are presented as well as the dangers of introducing a minimum hourly wage. The article concludes that both the statistical data covering the last 25 years and the labor market analysis in 2017 do not support the negative effects of the minimum wage for the Polish economy.


Keywords:

minimum wage, labor market, unemployment, economy


A Strong Minimum Wage Can Help Working Families, Business and Our Economy Recover. 2011. NELP, New York.   Google Scholar

Baczewski G., Sarzalska M., Zielonka M. 2013. Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Dialog, 1(36): 14–25.   Google Scholar

Będą zwolnienia pracowników z powodu kolejnego wzrostu płacy minimalnej. 2017. http://biznes.onet.pl/praca/bezrobocie/beda-zwolnienia-pracownikow-z-powodu-kolejnego-wzrostu-placy-minimalnej/m4mzq1 (access: July 18, 2017).   Google Scholar

Broniatowska P., Majchrowska A., Żółkiewski Z. 2013. Wynagrodzenia minimalne w Polsce.   Google Scholar

Czy powinny być zróżnicowane regionalnie. Studia BAS, 3/4(36).   Google Scholar

Brown Ch., Girloy C., Kohen A. 1982. The Effect of the Minimum Wage on Employment and   Google Scholar

Unemployment. Journal of Economic Literature, 20.   Google Scholar

Brown Ch., Girloy C., Kohen A. 1983. Time-series, Evidence of the Effect of the Minimum Wage on Youth Employment and Unemployment. Journal of Human Resources, 18.   Google Scholar

Card D., Kruger A.B. 1995. Minimum Wages and Employment: A Case Studies of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review, 84(4).   Google Scholar

D’Arcy C., Corlett A. 2015. Taking up the Floor: Exploring the Impact of the National Living   Google Scholar

Wage on Employers. Resolution Foundation, London, UK.   Google Scholar

Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B. 2018. Szara strefa 2018. Instytut Prognoz i Analiz,Warszawa.   Google Scholar

Godusławski B. 2017. Przybywa stabilnej pracy. Puls Biznesu, February 24–26.   Google Scholar

Golinowska S. 2001. O przyczynach bezrobocia i polityce jej zwalczania. Głos w debacie. Polityka Społeczna, 3(324).   Google Scholar

Grzeszczak A. 2017. Program 2000 plus. Polityka, 2(3093), January 11–17.   Google Scholar

Guza Ł. 2016. Pracodawcy we mgle. Dziennik. Gazeta Prawna, October 21–23.   Google Scholar

Idczak M. 2011. Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie. Wiadomości Statystyczne, 11: 48–60.   Google Scholar

Jacukowicz Z. 2007. Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa.   Google Scholar

Jarzyński W., Rzońca A., Stolarczyk P., Wojciechowski W. 2014, Płaca minimalna zabija   Google Scholar

miejsca pracy. Analiza FOR, 2: 1–9.   Google Scholar

Job Searching Poll Results. 2014. http://jobsearch.about.com/gi/pages/poll.htm?poll_id-0945016375.   Google Scholar

Kabaj M. 2013. Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego. Polityka Społeczna, 8: 8–15.   Google Scholar

Kamińska A., Lewandowski P. 2015. Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy o znacznym odsetku zatrudnienia czasowego. IBS Working Paper, 7.   Google Scholar

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–1994. 1996. PWN, Warszawa.   Google Scholar

Krajewska A. 2014. Changing Role of the Minimum Wage in the Economy. Paper at the 27th   Google Scholar

Annual Conference, Congress of Political Economists International, Zurich, July 6–12.   Google Scholar

Krajewska A., Krajewski S. 2013. Is the Minimum Wage Detrimental to the Economy? Olsztyn Economic Journal, 8(4): 317–330.   Google Scholar

Lentowicz Z. 2017. Nadciąga kolejna fala zwolnień w ochronie. Rzeczpospolita, May 29.   Google Scholar

Miączyński P. 2017. Wojna płacowa w handle. Gazeta Wyborcza, January 20.   Google Scholar

Minimum wage statistic. 2016. Eurostat. Statistics Explained. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics (access: 20.07.2017).   Google Scholar

Neumark D., Salas J. M. I., Wascher W. 2014. More on Recent Evidence on the Effects of Minimum Wages in the United States. NBER Working Paper, 20619.   Google Scholar

Rocznik Statystyczny Pracy 2015. 2016. GUS, Warszawa.   Google Scholar

Rozwadowska A. 2016. Unprepared for PLN 13. Gazeta Wyborcza, December 02.   Google Scholar

Rozwadowska A. 2017a. Uczciwa godzina kosztuje 17,95 zł Gazeta Wyborcza, February 24.   Google Scholar

Rozwadowska A. 2017b. Państwo wykorzystuje pracowników. ZUS płaci grosze. Gazeta Wyborcza, May 29.   Google Scholar

Rutkowski W. 2013. Płaca minimalna – duży problem. Polityka Społeczna, 8: 1–8.   Google Scholar

Suchecki B. 1999. Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce. In: Wynagrodzenia   Google Scholar

godziwe. Koncepcje i pomiar. Ed. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa, pp. 155–188.   Google Scholar

Wojciechowski K. 2017. Niech zapłacą inni. Dziennik. Gazeta Prawna, January 5–8.   Google Scholar

Wyżnikiewicz B. 2012. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest szkodliwy dla gospodarki. Gazeta Wyborcza, December 06.   Google Scholar

Download


Published
2018-06-26

Cited by

Krajewska, A., & Kapela, M. (2018). Minimum Wage Impact on the Polish Economy. Olsztyn Economic Journal, 13(3), 227–244. https://doi.org/10.31648/oej.2748

Anna Krajewska 
College of Economics and Social Sciences, Warsaw University of Technology
Magdalena Kapela 
College of Economics and Social Sciences, Warsaw University of TechnologyLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND