Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship

Hanna Godlewska-Majkowska

Business Environment Unit, Collegium of Business Administration, SGH Warsaw School of Economics


Abstract

The aim of this article is to identify similarities and divergences in the entrepreneurship and investment attractiveness intensity. It also seeks to define the nature of this dependence, taking into account spatial differentiation in the scale of Polish provinces. Methods of spatial and statistical analysis based on data for all Polish provinces in Poland in 2008 and 2015 have been utilized in order to prove that the location values of provinces influence the intensity of entrepreneurship, as well as prove that inverse dependence is stronger. The analysis, while exemplifying a bilateral relationship in this respect, showed a lower value for a relationship in which entrepreneurship is a variable depending on the investment attractiveness. Entrepreneurship raises investment attractiveness around smaller industrial centers. The location, as an influencing factor of entrepreneurial development, is distinctive for the areas undergoing a succession of economic functions in urban areas.


Keywords:

entrepreneurship, investment attractiveness, region, local entrepreneurship


Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. 2011. Ed. H. Godlewska-Maj-kowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. 2012. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. 2013. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa.

Bazy danych: nowe technologie. 2007. Eds. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek. Transport and Communication Publishers (WKŁ).

DURKA B. 2000. Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym. In: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Ed. B. Durka. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

GANCARCZYK J., GANCARCZYK M. 2002. Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3 (9): 75-90.

GORZELAK G., Jałowiecki B. 2000, Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne, 1: 7-24.

Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007. 2010. Ed. H. Godlewska-Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa.

NOWORÓL A. 2007. Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Jagiellonian University Press, Kraków.

PUŁASKA-TURYNA B. 2011. Statystyka dla ekonomistów. Difin, Warszawa.

RATAJCZAK-MROZEK M. 2014. Companies' simultaneous embeddedness in local, international and global networks - a conceptualisation from the perspective of local enterprises and their degree of internationalization. Poznań University Economic Review, 1.

TÖDTLING F., ASHEIM B., BOSCHMA R. 2013. Knowledge sourcing, innovation and constructing Advantage in regions of Europe. European Urban and Regional Studies, 20(2): 161-169.

WĘCŁAWOWICZ G., BAŃSKI J., DEGÓRSKI M., KOMORNICKI T., KORCELLI P., ŚLESZYŃSKI P. 2006. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Monografie, 6. PAN IGiPZ, Warszawa.
Download


Published
2018-04-12

Cited by

Godlewska-Majkowska, H. (2018). Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 103–122. https://doi.org/10.31648/oej.2764

Hanna Godlewska-Majkowska 
Business Environment Unit, Collegium of Business Administration, SGH Warsaw School of EconomicsLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND