Economic and Social Activeness as Determinants of Local Development in Mazovieckie Voivodeship (Poland)

Iwona Pomianek

Division of Regional and European Studies, Department of European Policy and Marketing, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences


Abstract

The aim of the research was to recognise the correlation between economic and social activeness and the local development level of semi-urban and rural gminas in Mazovieckie Voivodeship. The analysis shows that demography and the condition of infrastructure are strongly correlated to economic activeness, the number of businesses and the unemployment rate. On the other hand, social determinants (the number of NGOs, electoral turnout or the local government’s predispositions) also play a role. About 70% of both semi-urban and rural gminas remained in the 1st Classes of the G-ranking and in the SA-ranking at the same time. For the 1st Classes of the G-ranking and EA-ranking this participation was even higher – from 80% for rural units to almost 90% for semi-urban gminas. Being located in close proximity to a city is an important growth stimulant for suburban gminas. More than 80% of highly developed units in the G-ranking were located in the Warsaw Metropolitan Area. Furthermore, there were no suburban gminas near the capital in the lowest development group. A low level of both economic and social activeness characterized only rural peripheral gminas.


Keywords:

cooperative banks, local socio-economic development, bank loans


Chrzanowska N., Drejerska N. Pomianek I. 2013. An attempt to determine the functional area of Warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig's measure. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 12(1): 5-15.

Drejerska N., Chrzanowska M., Pomianek I. 2014. Strefa podmiejska Warszawy: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Hellwig Z. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4: 307-328.

Pomianek I., Biernat-Jarka A. 2011. Aktywność władz samorządowych jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. In: Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Eds. G. Musiał, R. Żelazny. Studia Ekonomiczne, 79: 53-61. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Pomianek I., chrzanowska M. 2016. A Spatial Comparison of Semi-Urban and Rural Gminas in Poland in Terms of Their Level of Socio-Economic Development Using Hellwig's Method. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 33: 103-117. Eds. S. Środa-Murawska, M. Dymitrow. Nicolaus Copernicus University, Toruń. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016- 0028.

Pomianek I., Kowalczyk B. 2016. Aktywność społeczeństwa w kontekście inicjatyw lokalnych a poziom rozwoju społeczno- ekonomicznego gmin powiatu kieleckiego. Marketing i Rynek, 23(10): 394-409.

Pytlak M. 2011. Planowanie rozwoju społeczno- gospodarczego gminy - krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej. Rocznik Żyrardowski, IX: 339-376.

Rakowska J. 2014. Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów na przykładzie USA i Kanady. Studia Regionalne i Lokalne, 3(57): 46-59. DOI: 10.7366/1509499535703.

Sunina L., Rlvza B. 2016. The Quintuple Helix Model: Way of Regional Development Centres in Latvia to Smart Public Administration. Research for Rural Development - International Scientific Conference, 1: 135- 142.

Śleszyński P. 2013. Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(51): 5-25.

Wolny A., Źróbek-Różańska A., Źróbek R., Piotrowski M., Frey J. 2014. Development of areas and public purpose investments in the suburban territory. Real Estate Management and Valuation, 22(2): 86-97. DOI: 10.2478/remav-2014-0020.
Download


Published
2018-04-12

Cited by

Pomianek, I. (2018). Economic and Social Activeness as Determinants of Local Development in Mazovieckie Voivodeship (Poland). Olsztyn Economic Journal, 13(2), 195–206. https://doi.org/10.31648/oej.2772

Iwona Pomianek 
Division of Regional and European Studies, Department of European Policy and Marketing, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life SciencesLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND