The Phenomenon of Foreign Migrations and Selected Aspects of the Development of Human Capital

Eugeniusz Zdrojewski

Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology

Aneta Kisiel

Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology


Abstract

Certain regions or countries attract and succeed in retaining the existing demographic potential. Others undergo stagnation or even regress, which in extreme situations can lead to depopulation.This issue is important, as it is the inhabitants of given territories that initiate and create certain activities, values and changes in their environment. Today, attracting, retaining, developing and maintaining employees present a particularly difficult challenge, with migrations making it even more difficult. The paper addresses the issues of selected aspects of the development of human capital in the face of foreign migrations with Poland as an example. Human capital is shaped by multiple factors. Itis a complex process. The aim of this paper is to show the effects of foreign migrations in the practice of human resource management. On the one hand, management theoreticians and practitioners emphasize an increasing importance in the use of human capital; on the other hand, its waste can be seen in many situations.


Keywords:

foreign migrations, talent management, human capital


Armstrong M. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Baron A., Armstrong M. 2008. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

Castles S., Miller M.J. 2011. Migracje we współczesnym świecie. WN PWN, Warszawa.

DeLong T., Vijayaraghavan V. 2003. Let's hear it for B players. Harvard Business Review, 81(6): 96-102.

Fihel A. 2016. Demograficzne i społeczno- ekonomiczne skutki migracji zagranicznych. In: Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. Eds. B. Kłos, P. Russel. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2015. 2016. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, file:///C:/Users/Aneta/Downloads/informacja_o_rozmiarach_i_ kierunkach_czasowej-emigracjLz_polskLw_latach_2004-2015%20(4).pdf (access: 15.09.2017).

Janowska Z. 2015. Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian nowe wyzwania XXI wieku. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4(38): 29-45. http://eeim.kwartalnik.com.pl/re-sources/html/article/details?id=138832&language=pl (access: 15.09.2017).

Jelonek A., SojaM. 2013. Podstawy geografii ludności. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jędrzejczyk D. 2016. Podstawy geografii ludności. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, http://libra.ibuk.pl/book/160912 (access: 15.09.2017).

Król H. 2008a. Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. In: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Eds. H. Król, A. Ludwiczyński. WN PWN, Warszawa.

Król H. 2008b. Kapitał ludzki organizacji. In: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Eds. H. Król, A. Ludwiczyński. WN PWN, Warszawa.

Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kubitsky J. 2012. Psychologia migracji. Difin, Warszawa.

Oleksyn T. 2014. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Niedobór talentów. 2015. ManpowerGroup. http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/ 09/2015_Talent_Shortage_SurveyJo_res.pdf (access: 15.09.2017).

Pawlak Z. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (access: 23.06.2016).
Rocznik Demograficzny. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rajkiewicz A. 2013. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. In: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Eds. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. WN PWN, Warszawa.

Rozgryźć niedobór talentów. 2016. ManpowerGroup, http://www.manpowergroup.pl/wp-content/up-loads/2 016/09/2016-Raport-Niedob%C3%B3r-talent%C3%B3w-info.-prasowa-ManpowerGroup.pdf (access: 15.09.2017).

Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. 2014. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. PAN, Warszawa.

Zdrojewski E.Z. 2012. Rozwój kapitału ludzkiego w miastach i na wsi. In: Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne. Eds. P. Szmielińska--Pietraszek, W. Szymańska. II Kongres Demograficzny w Polsce. Rządowa Rada Ludnościowa, Słupsk - Warszawa.

Zdrojewski E.Z., GuzińskaM. 2012. Regionalne zróżnicowanie sald migracji w Polsce (1999-2009). In: Krajobrazy migracyjne Polski. Eds. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska. Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.

Zdrojewski E.Z. 2000. Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktury ludności w Polsce w latach 1975-1996.Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Download


Published
2017-12-11

Cited by

Zdrojewski, E., & Kisiel, A. (2017). The Phenomenon of Foreign Migrations and Selected Aspects of the Development of Human Capital. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 345–355. https://doi.org/10.31648/oej.2826

Eugeniusz Zdrojewski 
Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology
Aneta Kisiel 
Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of TechnologyLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND