The Influence of Enterprises with Participation of Foreign Capital on the Labour Market Situation in Poland

Dorota Sobol

Department of Organisation and Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The aim of the article is to present the influence on the labour market of enterprises with participation offoreign capital in special economic zones (SEZ) in Poland. The research utilised selected results of the surveys conducted among enterprises with participation of foreign capital operating in all Polish special economic zones for the scientific project called Foreign direct investments in the special economic zones of Poland'. These findings are complemented by opinions from management boards of all the zones in Poland concerning the influence of the foreign direct investments (FDI) located in the individual zones on the labour market of the region in which they operate.


Keywords:

foreign direct investments, special economic zones, labour market


Global Free Zones of the Future 2010/2011 Winners. 2010. fDi Magazine June, July.

Golejewska A. 2008. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Górniewicz G. 2007. Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Górniewicz G., Siemiątkowski P. 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie. Ekonomista, 3.

Gwiazda A. 2002. Kontrowersje wokół specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Samorząd Terytorialny, 12.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2011 r. 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2014 r. 2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Karaszewski W. 2004. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Wyd. TNOiK, Toruń.

Kaźmierski J. 2012. Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kisiel R., Lizińska W., Szczebiot-Knoblauch L. 2011. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu rynku pracy. In: Regionalne aspekty rynku pracy. Ed. A. Organiściak--Krzykowska. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Kusago T., Tzannatos Z. 1998. Export Processing Zones: a Review in Need of Update. World Bank ^Discussion Paper, Washington, no. 9802.

Michałowski T. 2006. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej. In: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Ed. E. Oziewicz. Wyd. PWE, Warszawa.

Pastusiak R. 2007. Cele polityki gospodarczej państwa realizowanej z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych. Implikacje dla Polski. In: Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki. Eds. B. Filipiak, J. Więcławski. Wyd. Difin, Warszawa.

Pięta-Mintus R., Truskolawski A. 2009. Specjalne strefy ekonomiczne - instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe. Przegląd Podatkowy, 1: 20.

Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU z 2015 r., poz. 282.

Witkowska J. 2000. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym -aspekty teoretyczne. Ekonomista, 5: 651.

World Investment Report 1994, Transnational Corporations and Competitiveness. 1994. Ed. K.P. Sauvant. UNCTAD, New York-Geneva.

Wysokińska Z., Witkowska J. 2004. Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Download


Published
2016-03-31

Cited by

Sobol, D. (2016). The Influence of Enterprises with Participation of Foreign Capital on the Labour Market Situation in Poland. Olsztyn Economic Journal, 11(1), 45–57. https://doi.org/10.31648/oej.2901

Dorota Sobol 
Department of Organisation and Management, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND