Libertarian Paternalism and Self-Government Housing Policy in Poland

Justyna Brzezicka

Department of Real Estate Management and Regional Development, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Radosław Wiśniewski

Department of Real Estate Management and Regional Development, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Department of Spatial and Environmental Economics, Faculty of Economics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The article pertains to the issue of libertarian paternalism in relation to public housing policy in Poland. Libertarian paternalism is an idea developing on behavioral grounds, the main task of which is ensuring paternalistic protection and social care by the government and local self-government administrative organs, while at the same time maintaining the society's freedom of choice and increasing social-economic well-being. In the article, the issue of libertarian paternalism is described, a set of instruments of the described concept is implemented for purposes of working out solutions to problems connected with the housing policy of territorial self-government units in Poland (communes), and the proposed solutions validated in a post-socialist country. The work is of a conceptual-remedial character. Within it, selected tools in the scope of behaviorally informed interventions, serving to implement solutions that increase the effectiveness, efficiency and economy of operations of public organizations under conditions of dynamic decentralizing changes, have been indicated. The most important conclusions arising from the deliberations carried out make it possible to look at housing policy in Poland through a prism of a modern market economy.


Keywords:

libertarian paternalism, behavioral informed interventions, housing policy, Poland


Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Widłak M. 2013a. Polityka mieszkaniowa i otoczenie regulacyjne sektora mieszkaniowego. Bezpieczny Bank, 4(53): 100-123.

Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. 2013b. To Rent or to Buy - Analysis of Housing Tenure Choice Determined by Housing Policy. National Bank of Poland Working Paper, 164.

Benartzi S., Thaler R.H. 2007. Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior. The Journal of Economic Perspectives, 21(3): 81-104.

Benartzi S., Peleg E., Thaler R.H. 2007. Choice Architecture and Retirement Saving Plans. Available at SSRN 999420. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=999420 (accessed: 19.12.2015).

Brzezicka J., Wiśniewski R. 2014. Homo Oeconomicus and Behavioral Economics. Contemporary Economics, 8(4): 353-364.

Brzezicka J. Wisniewski R. 2015. Applying the Phenomenon of Real Estate Market Subject Translocality to Determine the Regional Development Level of Polish Voivodeships. Real Estate Management and Valuation, 23(2): 27-37.

Cronqvist H., Thaler R.H. 2004. Design Choices in Privatized Social-Security Systems: Learning from the Swedish Experience. American Economic Review, 94(2): 424-428.

Cyran R. 2010. Rola lokalnych strategii mieszkaniowych w planowaniu rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18: 101-110.

Datta S., Mullainathan S. 2012. Behavioral Design. A New Approach to Development Policy. CGD Policy Paper, 16(November): 1-33.

Desai A.C. 2011. Libertarian Paternalism, Externalities, and the Spirit of Liberty': How Thaler and Sunstein are Nudging us Toward ail Overlapping Consensus'. Law & Social Inquiry, 36(1): 263-295.

Godłów-Legiędź J. 2013. Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego. Ekonomia, 4(25): 24-41.

Grune-Yanoff T. 2012. Old Wine in New Casks: Libertarian Paternalism Still Violates Liberal Principles. Social Choice and Welfare, 38(4): 635-645.

Hausman D.M., Welch B. 2010. Debate: To Nudge or Not to Nudge. Journal of Political Philosophy, 18(1): 123-136.

Hill C.A. 2006. Anti- Anti-Anti-Paternalism. NYU Journal of Law & Liberty, 2: 444-454.

Jolls C., Sunstein C.R., Thaler R. 1998. A Behavioral Approach to Law and Economics. Stanford Law Review, 50(5): 1471-1550.

Jones R., Pykett J., Whitehead M. 2011. Governing temptation: Changing Behaviour in an Age of Libertarian Paternalism. Progress in Human Geography, 35(4): 483-501.

Kahneman D. 2003. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review, 93(5): 1449-1475.

Lis P. 2011. Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. Space- Society-Economy, 10: 9-28.

Lis P. 2012. Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Markiewicz Ł. 2013. Recenzja książki autorstwa Richarda H. Thalera i Cassa R. Sunsteina "Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia". Decyzje, 19: 99- 104.

Mitchell G. 2005. Libertarian Paternalism is an Oxymoron. Northwestern University Law Review, 99(3): 1245- 1277.

Muczyński A. 2011. Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 10(4): 41-51.

Mullainathan S., Thaler R.H. 2000. Behavioral Economics. Working Paper 7948. National Bureau of Economic Research, Cambridge. http://www.nber.org/papers/w7948.pdf (access: 19.12.2015)

Nowak M.J. 2014. Gospodarka mieszkaniowa gminy. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Olejniczak K., Śliwowski P. 2014. Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych. In: (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Eds. A. Haber, K. Olejniczak. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Organ Donation: Opportunities for Action. 2006. Eds. J.F. Childress, C.T. Liverman. National Academies Press, Washington.

Polak A. 2010. Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej. Rocznik Żyrardowski, 8: 245-273, http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/el-ement/bwmeta1.element.dl-catalog-0fc1f90f-6664-4ead-aba4-2d08681be426? q=bwmeta1.el-ement.dl-catalog-855051ea-59a2-4b9f-9771-41941ea76e3a;8&qt=CHILDREN-STATELESS (access: 25.11.2015).

Rebonato R. 2012. Taking Liberties: A Critical Examination of Libertarian Paternalism. Palgrave Macmillan, London.

Schneider A., Ingram H. 1990. Behavioral Assumptions of Policy Tools. The Journal of Politics, 52(2): 510-529.

Schultz P.W., Nolan J.M., Cialdini R.B., Goldstein N.J., Griskevicius V. 2007. The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological Science, 18(5): 429-434.

Sunstein C. 2013. The Storrs Lecture: Behavioral Economics and Paternalism. The Yale Law Journal, 122(7).

Sunstein C.R., Thaler R.H. 2003. Libertarian Paternalism is not an Oxymoron. The University of Chicago Law Review, 70: 1159-1202.

Szczawińska E. 2012. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze. In: Nieruchomości w Polsce: pośrednictwo i zarządzanie, kompendium. Eds. D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa, Kraków.

Thaler R.H. 2000. From Homo Economicus to Homo Sapiens. The Journal of Economic Perspectives, 14(1): 133-141.

Thaler R.H., Benartzi S. 2001. Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Papers in Honor of Sherwin Rosen, 112(S1).

Thaler R.H., Sunstein C.R. 2003. Libertarian Paternalism. American Economic Review, 93(2): 175-179.

Thaler R.H., Sunstein C.R. 2008. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, New Haven & London.

Thaler R.H., Sunstein C.R. 2012. Impuls: jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Thaler R.H., Sunstein C.R., Balz J.P. 2010. Choice Architecture. SSRN Scholarly Paper No. ID 1583509. Social Science Research Network, Rochester, NY.

Thaler R.H., Sunstein C.R., Balz J. 2013. Choice Architecture. In: The Behavioral Foundations of Public Policy. Ed. E. Shafir. Princeton University Press, Princeton.

Tyszka Т. 2010. Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. DzU z 2001 r., nr 71, poz. 733, ze zm.

Zalewski A. 2005. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. In: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Ed. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Załęczna M. 2010. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Download


Published
2016-06-30

Cited by

Brzezicka, J., Wiśniewski, R., & Napiórkowska-Baryła, A. (2016). Libertarian Paternalism and Self-Government Housing Policy in Poland. Olsztyn Economic Journal, 11(2), 103–118. https://doi.org/10.31648/oej.2911

Justyna Brzezicka 
Department of Real Estate Management and Regional Development, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Radosław Wiśniewski 
Department of Real Estate Management and Regional Development, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Agnieszka Napiórkowska-Baryła 
Department of Spatial and Environmental Economics, Faculty of Economics, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND