Indicators of Sustainable Development of the Province of Warmia and Mazury in the Environmental Aspect

Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Departament of Spatial and Environmental Economics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The purpose of this study has been to identify the degree of sustainability in the development of the Province of Warmia and Mazury. The theoretical and empirical investigations were conducted between 2003-2014 based on data from the Local Data Bank. Using a comparative indicator method, 20 indicators were developed, with different directions of preference. The evaluation involves the concept of uniform preference, hence the higher the assessment indicator, the better the situation in the evaluated area unit. Our studies on the sustainable development of the Province of Warmia and Mazury suggest that the indicators measuring the environmental dimension and consequently the quality of life of the residents (in this aspect) score higher than the country's average values. It is also optimistic that some progress, however small, can be seen in this area based on the analyzed dynamics of changes.


Keywords:

sustainable development, indicator method


Borys T., Rogala P. 2004. Moduł wskaźnikowy w audytach zrównoważonego rozwoju. In: Taksonomia 11 - klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Eds. I. Jajuga, M. Walesiak. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1012: 601- 608.

Diefenbacher H. 2009. Rozwój zrównoważony - od postępu wiedzy do opracowania strategii politycznych. In: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Ed. D. Kiełczewski. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.

Kosiedowski W. 2009. Dysproporcje rozwojowe na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej. In: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Ed. B. Poskrobko. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.

Kruk H. 2009. Ład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny we współczesnej teorii rozwoju zrównoważonego. In: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Ed. D. Kiełczewski. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.

Łaguna T.M., Witkowska-Dąbrowska M. 2008. Równoważenie rozwoju w regionie nieuprzemysłowionym (uprzemysłowionym inaczej). In: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Ed. E. Lorek. Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Owsiński J. W., Tarchalski T. 2008. Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania", 1: 59-96.

Rogala P. 2005. Moduł wskaźnikowy w lokalnym audycie zrównoważonego rozwoju. In: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.

Witkowska-Dąbrowska M. 2009. Evaluation of environmental order in Warmia and Mazury voivodship. Olsztyn Economic Journal, 4(1): 61- 71.

Witkowska-Dąbrowska M. 2011. A proposal of verification of the indicator method for evaluation of sustainable development. Olsztyn Economic Journal, 6(2): 263-274.

Witkowska-Dąbrowska M. 2015. Stan zrównoważenia dostępu do infrastruktury liniowej ochrony środowiska w regionach o dużym udziale obszarów prawnie chronionych. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2(39): 55-65.

Wskaźniki ekorozwoju. 1999. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 2005. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
Download


Published
2016-09-30

Cited by

Witkowska-Dąbrowska, M. (2016). Indicators of Sustainable Development of the Province of Warmia and Mazury in the Environmental Aspect. Olsztyn Economic Journal, 11(3), 299–309. https://doi.org/10.31648/oej.2934

Mirosława Witkowska-Dąbrowska 
Departament of Spatial and Environmental Economics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND