The Innovation System as a Pillar for a Knowledge-Based Economy - an Analysis of Regional Diversity in Poland


Abstract

The objective of the study was an evaluation of the regional diversity of the innovation system in Poland and changes which took place in this realm between 2009 and 2014. In the study, numerical taxonomy methods were used. A synthetic innovation index was built with the use of the non-model method. The results of analyses may be summarised as follows: regional disparities in the level of the innovation system in Poland have slightly decreased; however, they are still at the average level. This is confirmed by the value of the variability index, which dropped from the level of 31.6% in 2009 to the level of 29.9% in 2014. Regional convergence in the area of the innovation system was accompanied by internal convergence and divergence processes occurring in parallel in provinces. internal convergence processes were observed in 11 provinces, and internal divergence processes were observed in the remaining five provinces, yet in the case of three of them, i.e. Kujawsko-Pomorskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie, such processes had a marginalising effect.


Keywords:

knowledge-based economy, innovation system, synthetic innovation index, regional diversity, divergence, convergence

Bank Danych Lokalnych. 2016. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 09.2016).

Chen D.H.C., Dahlman C.J. 2006. The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. world Bank institute. working Paper No. 35867, Washington.

Chojnicki Z., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75(1): 23-39.

Czyż T. 2009. Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 77-95.

Dahlman C.J., Andersson T. 2000. Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. world Bank institute, Washington.

Dworak E. 2012. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce: ocena, uwarunkowania, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W. 2014. Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Gorij E., Alipourian M. 2011. The Knowledge Economy & the Knowledge Assessment Methodology (The case study of Iran & Some other Countries). Iranian Economic Review, 15(29): 43-72.

Kasperkiewicz W. 2014. Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju. in: Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. E. Dworak, T. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kukliński A., Burzyński W. 2004. Developing the Knowledge- Based Economy in Europe: the Perspective of Eight Countries. Tiger Working Paper Series No. 49. Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji, Warszawa.

Madrak-GrochowskaM. 2013. Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. Ekonomia i Prawo, 12(3): 357-369.

Measuring Knowledge in the World's Economies. Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index. 2016. World Bank Institute. Working Paper No. 56161, Washington DC, http://www.oneworldarchives.org/kambooklet.pdf (access: 8.09.2016).

Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E. 2011. Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - Innowacje - Korporacje Transnarodowe. Difin, Warszawa.

Panek T., Zwierzchowski J. 2013. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Piech K. 2006. Rozwój gospodarki wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście strategii lizbońskiej. In: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Eds. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań. 2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Skrętowicz B., Kożuch-Prokopiuk J. 2015. Miejsce polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach innowacyjności. In: Przemiany rynku pracy w Polsce. Eds. A. Organiściak-Krzykowska, M. Cicha-Nazarczuk. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i IPiSS, Warszawa-Olsztyn.

Soete L., Verspagen B., Weel B.T. 2010. Systems of Innovation. In: Handbook of the Economics of Innovation. Vol. 2. Eds. H.H. Bronwyn, N. Rosenberg. Elsevier, Amsterdam.

Sokołowska-Woźniak J. 2006. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Polska na tle innych krajów. In: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie. Ed. J. Kot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.

Strahl D. 2009. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i Gospodarkę Opartą na Wiedzy (GOW). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46: 15-26.

Ujwary-Gil A. 2013. Knowledge Assessment Methodology - Results for Poland. Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 12: 153-168.

Weresa M.A. 2012. Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wierzbicka W. 2014. Potencjał innowacyjny polskich regionów - analiza taksonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331: 246-256.

Żorska A. 2012. Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 2: 27-56.

Żelazny R. 2006. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006. In: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Eds. E. Okoń- Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Download


Published
2016-12-30

Cited by

Wierzbicka, W. (2016). The Innovation System as a Pillar for a Knowledge-Based Economy - an Analysis of Regional Diversity in Poland. Olsztyn Economic Journal, 11(4), 343–357. https://doi.org/10.31648/oej.2937

Wioletta Wierzbicka License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND