The Housing Situation of Young Married Couples in Olsztyn


Abstract

This article presents the results of a study on the housing situation of young married couples in Olsztyn. The results were derived from a survey addressed to newlyweds, which was developed according to J. Korniłowicz (2003). The research material was collected in collaboration with the Register Office in Olsztyn. An indicator method proposed by A. Andrzejewski (1987) was applied to the processing of the data. The purpose of this study was to analyze the housing situation of young married couples. The results implicate quite a high self-evaluation of the housing situation by young married couples. The most common type of home occupied by newlyweds was their own flat (including mortgaged ones), followed by sharing a flat with the family of one of the spouses while starting the construction of one's own house. Furthermore, over 50% of the respondents considered temporary economic migration and nearly 40% declared they could feel forced to emigrate permanently due to their housing situation.


Keywords:

dwelling, marriage, housing situation, living conditions

Andrzejewski A. 1987. Polityka mieszkaniowa. Wyd. PWE, Warszawa.

Bank Danych Lokalnych. 2016. GUS, Warszawa, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 28.11.2016).

Cesarski M. 2007. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005: dziedzictwo i przemiany. Wyd. SGH, Warszawa.

Cesarski M. 2013. Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Wyd. SGH, Warszawa.

Dąbrowska Z. 2001. Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne. Roczniki Socjologii Rodziny, XIII: 29-43.

Forrest R. 2012. Young people and housing, transitions, trajectories and general fractures. Routledge, New York.

Korniłowicz J. 2003. Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach. Wyd. IRM, Kraków.

Kulesza H. 1999. Problem mieszkaniowy młodego pokolenia w Polsce. Drogi rozwiązywania w warunkach rynkowych. IGM, Kraków.

Kwak A. 2001. Kierunki przemian rodziny. Alternatywy dla małżeństwa. Roczniki Socjologii Rodziny, XIII: 19-27.

Młodzi nie mieszkają na swoim. 2014. Tuznajdziesz.pl, Nieruchomości, http://tuznajdziesz.pl/ nieruchomosci/aktualnosci/mlodzi-nie-mieszkaja-na- swoim, 648 (access: 28.11.2016).

OECD Better Life Index. 2016. http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing (access: 28.11.2016).

Rugg J. 1999. Young people, Housing and Social Policy. Routledge, London, New York.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012. Raport. 2013. Polski Związek Firm Deweloperskich, http://www.pzfd.pl/- files/img-sites/Raport Sytuacja mieszkaniowa w Polsce.pdf (access: 17.10.2015)

Świetlik E., Mucha M. 2008. Warunki mieszkaniowe młodych małżeństw w Polsce. Człowiek i Środowisko, 32(1-2): 103-120.

Ulman P. 2014. Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych. In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Ed. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Ulman P., Wałęga A. 2012. Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w Polsce. In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Download


Published
2016-12-30

Cited by

Janusz, M. (2016). The Housing Situation of Young Married Couples in Olsztyn. Olsztyn Economic Journal, 11(4), 371–383. https://doi.org/10.31648/oej.2940

Marcin Janusz License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND