Behavior of Hospital Mid-Level Managers in Budgeting Implementation - an Empirical Study

Małgorzata Cygańska

Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem artykułu była ocena postawy średniej kadry kierowniczej szpitala w procesie wdrażania systemu budżetowania na podstawie modelu Lewina. Stopień zaangażowania pracowników szpitala w realizację nowych zadań związanych z wdrożeniem budżetowania oceniono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pośród kierowników działów, ordynatorów/koordynatorów oddziałów oraz pielęgniarek oddziałowych. Analiza wyników wykazała, że efekty zmian związanych z budżetowaniem nie są dostrzegane w podobnym zakresie przez dyrekcję szpitali i średnią kadrę kierowniczą. Może to istotnie utrudniać proces identyfikacji pracowników, polegający na przyjęciu postaw i zachowań pożądanych przez naczelne kierownictwo. Zróżnicowanie opinii w tym zakresie może wynikać z: niesprecyzowania celów postawionych przed budżetowaniem przez dyrekcję lub niepoinformowania o nich średniej kadry kierowniczej, braku ustalonych mierników oceny stopnia realizacji zadań budżetowych, dążenia do osiągnięcia założonych celów metodami nieakceptowanymi przez pracowników. Zbigniew Marcinkiewicz

SOLEC Sp. z o.o. in Warsaw


Abstract

This study examines the introduction of management changes in a hospital based on the Lewin's model. It focuses on the attitudes of a hospital's mid-level managers to a new management-budgeting system. The conclusions are based on empirical research. The article analyzes the change implementation process related to the budgeting system in a hospital with particular consideration of the attitudes and the level of involvement of employees in the performance of new tasks. The analysis showed that the top management of hospitals and the mid-level management do not see the effects of changes related to budgeting in similar ways. This may cause significant hindrances to the process of employees adopting attitudes and behaviors required by the top management. The diversity of opinions in this area may result from: not specifying in detail the targets of budgeting by the top management or not informing the medium-level management of them, a lack of set measures for evaluation of the performance of budget tasks, aiming at achievement of the assumed targets by means of methods not accepted by the employees.


Keywords:

hospitals, budgeting, managing change, Lewin’s model, middle-level managers


ARMSTRONG M. 2006. A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th ed., Kogan.

ASH J.S. 2000. Managing Change: Analysis of a Hypothetical Case. Journal of the American Medical Informatics Association, 7(2): 125-134, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC61465/ pdf/0070125.pdf.

BAULCOMB J.S. 2003. Management of change through force field analysis. Journal of Nursing Management, 11: 275-280, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2834.2003.00401. x/pdf.

BECKHARD R., HARRIS R.T. 1987. Organizational Transitions: Managing Complex Change. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA.

BRISSON-BANKS C.V. 2010. Managing change and transitions: a comparison of different models and their commonalities. Library Management, 31(4/5): 241-252, http://www.emeraldinsight.com/ journals.htm?articleid = 1860247.

CYGAŃSKA M. 2007. Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali. Doctoral dissertation, Faculty of Management, University of Gdansk.

EMBERTSON M.K. 2006. The Importance of Middle managers in healthcare Organizations. Journal of Healthcare Management, 51(4): 223-232, http://search.proquest.com/docview/206725015/ 13A352BF27877C68175/1?accountid = 14884.

GROSS R., NIREL N., BOUSSIDAN S., ZMORA I., ELHAYANY A., REGEV S. 1996. The influence of budgetHolding on Cost containment and work procedures in Primary care clinics. Soc. Sci. Med., 43 (2): 173-186, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0277953695003592.

HAYLLAR M.R. 1995. Implementing Management reforms in Honk Kong's Public Hospitals. Asian Journal of Public Administration, 17(1): 178- 226.

HENZEL-KORZENIOWSKA A. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach względnego chaosu otoczeni. Zdrowie i Zarządzanie, 1: 128-134.

JASIŃSKA J. 2003. Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie łączenia zakładów opieki zdrowotnej. Antidotum, 2.

KASSEAN H.K., JAGOO Z.B. 2005. Managing change in the nursing handover from traditional to bedside handover - a case study from Mauritius. BMC Nursing, 4(1), http://www.biomedcentral.com/1472- 6955/4/1.

KROGSTAD U., HOFOSS D., VEENSTRA M., HJORTDAHL P. 2006. Predictors of job satisfaction among doctors, nurses and auxiliaries In Norwegian hospitals: relevance for micro unit culture. Human Resources for Health, 4(3), http://www.human-resources-health.com/content/4/1/3.

KUBOT Z. 2001 Umowy o świadczenie usług medycznych w aspekcie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Prawo i medycyna, 3(10).

LEVASSEUR R.E. 2001. People Skills: Change management Tools - Lewin's Change Model. Interfaces, 31(4): 71-73, http://mindfirepress.com/uploads/Lewin-s- change-model-INTERFACES-2001.pdf

LEWIN K. 1951. Field Theory in Social Science. New York: Harper and Row. London, p. 343-357.

O'NEILL P.E. 1990. Transforming Managers for Organizational Change. Training and Development Journal, 44(87): 87-90.

PEI L., STANTON P., LEGGE D. 2004. Improving human resource management in Chinese healthcare: identifying the obstacles to change. Australian Health Review, 27: 124-130, http://search.proquest.com/docview/231777212/13A3536CF2B7F2CB166/1?accountid=14884.

PENC J. 2007. Nowoczesne kierowanie ludźmi, wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji. Difin, Warszawa.

POCZTOWSKI A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa.

ROEMER L. 1996. Hospital Middle Managers' Perceptions of Their Work and Competence. Hospital & Health Services Administration, 41(2): 210-235, http://search.proquest.com/docview/ 206722035/13A353768AF4E4486AE/1?accountid = 14884.

RÓSZKIEWICZ M. 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa.

SCHEIN E.H. 1995. Kurt Lewin's Change Theory in the Field and in the Classroom: Notes Toward a Model of Managed Learning, Working Paper 3821, Systems Practice, http://www2.tech.pur-due.edu/Ols/courses/ols582/SWP-3821-32871445.pdf.

SCROGGINS W.A. 2006. Managing meaning for strategic change: The role of perception and meaning congruence. JHHSA SUMMER, p. 83-102. http://search.proquest.com/docview/199996025/ 13A35386CB277E00C4F/1?accountid=14884.

STEWART L.J. 2002. Management Control Theory and its Application to US Medical Practice. Research in Healthcare Financial Management, 7(1): 1- 19.

Sue J., PROKOSCH H.U., GANSLANDT T. 2009. Applicability of Lewin's Change Management Model in a Hospital Setting. Methods Inf. Med., 5: 419-428, http://www.schattauer.de/de/magazine/ueber-sicht/zeitschriften-a- z/methods/contents/archive/issue/special/manuscript/11795/download.html.

TIMMRECK T.C. 2000. Use of the Classical Functions of Management by Health Services Midmanagers. The Health Care Manager, 19(2): 50-67, http://apps.webofknowledge.com/full-record.do?prod-uct=MEDLINE&search-mode=GeneralSearch&qid = 4&SID=V24NI@994g2D2OmnHaA&page = 1&doc=1.

WEST T.D. 1998. Comparing Change Readiness, Quality Improvement, and Cost Management among Veterans Administration, For-Profit, and Nonprofit Hospitals. Journal of Health Care Finance, 25(1): 46-58, http://search.proquest.com/docview/235174115/13A353B156321D74569/1?account-id=14884.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. 2006. Eds. H. Król, A. Ludwiczyński. PWN SA, Warszawa.
Download


Published
2014-09-19

Cited by

Cygańska, M., & Marcinkiewicz, Z. (2014). Behavior of Hospital Mid-Level Managers in Budgeting Implementation - an Empirical Study. Olsztyn Economic Journal, 9(3), 237–249. https://doi.org/10.31648/oej.3179

Małgorzata Cygańska 
Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
<p>Celem artykułu była ocena postawy średniej kadry kierowniczej szpitala w&nbsp;procesie wdrażania systemu budżetowania na podstawie modelu Lewina. Stopień zaangażowania pracowników szpitala w&nbsp;realizację nowych zadań związanych z&nbsp;wdrożeniem budżetowania oceniono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pośród kierowników działów, ordynatorów/koordynatorów oddziałów oraz pielęgniarek oddziałowych. Analiza wyników wykazała, że efekty zmian związanych z&nbsp;budżetowaniem nie są dostrzegane w&nbsp;podobnym zakresie przez dyrekcję szpitali i&nbsp;średnią kadrę kierowniczą. Może to istotnie utrudniać proces identyfikacji pracowników, polegający na przyjęciu postaw i&nbsp;zachowań pożądanych przez naczelne kierownictwo. Zróżnicowanie opinii w&nbsp;tym zakresie może wynikać z: niesprecyzowania celów postawionych przed budżetowaniem przez dyrekcję lub niepoinformowania o&nbsp;nich średniej kadry kierowniczej, braku ustalonych mierników oceny stopnia realizacji zadań budżetowych, dążenia do osiągnięcia założonych celów metodami nieakceptowanymi przez pracowników.&nbsp;</p>  Poland

Celem artykułu była ocena postawy średniej kadry kierowniczej szpitala w procesie wdrażania systemu budżetowania na podstawie modelu Lewina. Stopień zaangażowania pracowników szpitala w realizację nowych zadań związanych z wdrożeniem budżetowania oceniono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych pośród kierowników działów, ordynatorów/koordynatorów oddziałów oraz pielęgniarek oddziałowych. Analiza wyników wykazała, że efekty zmian związanych z budżetowaniem nie są dostrzegane w podobnym zakresie przez dyrekcję szpitali i średnią kadrę kierowniczą. Może to istotnie utrudniać proces identyfikacji pracowników, polegający na przyjęciu postaw i zachowań pożądanych przez naczelne kierownictwo. Zróżnicowanie opinii w tym zakresie może wynikać z: niesprecyzowania celów postawionych przed budżetowaniem przez dyrekcję lub niepoinformowania o nich średniej kadry kierowniczej, braku ustalonych mierników oceny stopnia realizacji zadań budżetowych, dążenia do osiągnięcia założonych celów metodami nieakceptowanymi przez pracowników. 


Zbigniew Marcinkiewicz 
SOLEC Sp. z o.o. in WarsawLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND