Causes and Directions of Student Migration Using Polish and Portugese Students as an Example

Grażyna Kowalewska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economic Sciences
https://orcid.org/0000-0003-4003-761X

Joanna Nieżurawska-Zając

WSB University in Torun, Faculty of Finance and Management
https://orcid.org/0000-0001-6396-3363

Nelson Duarte

Polytechnic of Porto, School of Management and Technology of Felgueiras
https://orcid.org/0000-0002-4156-7922


Abstract

This paper analyses the directions and causes of student migration in the information society at economic universities in Poland and Portugal. An international survey was conducted among students born between 1981 and 1995. The research included a group of 121 Polish and 55 Portuguese students. The conclusions of the study confirm the hypothesis that the place of residence/country of origin has a significant effect on the direction of migration. Furthermore, the causes of migration are largely dependent on the gender of the respondents and their professional status.


Keywords:

information society, Generation Y, migration, Poland, Portugal, students


Anacka, M., Brzozowski, J., Chałupczak, H., Fihel, A., Firlit-Fesnak, G., Garapich, M., Grabowska-Lusińska, I., Heffner, K., Jaźwińska, E., Jończy, R., Kaczmarczyk, P., Krzyżowski, Ł., Lesińska, M., Okólski, M., Praszałowicz, D., Rauziński, R., Rokita-Poskart, D., Slany, K., Solga, B., Ślusarczyk, M., & Urbańska, S. (2014). Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.   Google Scholar

Arago, J. (2000). Explaining migration: a critical view. UNESCO: Blackwell Publishers. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00259.   Google Scholar

Bilateral Migration Database 1960-2000. (2017). Migration and Remittances Data. World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.   Google Scholar

Bilateral Migration Matrix 2010. (2017). Migration and Remittances Data. World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.   Google Scholar

Bilateral Migration Matrix 2013. (2017). Migration and Remittances Data. World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.   Google Scholar

Birds of passage: migrant labor in industrial societies. (1979). M.J. Piore (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511572210.   Google Scholar

Brome, H. (2007). Is New England experiencing a „brain drain”? Facts about demographic change and young professionals, New England Public Policy Center Discussion Paper, p. 7-3.   Google Scholar

Cairns, D. (2017). Exploring student mobility and graduate migration: undergraduate mobility propensities in two economic crisis context. Social & Cultural Geography, 18(3). https://doi.org/10.1080/14649365.2016.1180425.   Google Scholar

Casey, M. (2001). Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją.   Google Scholar

Cerdeira, L., de Lourdes Machado-Taylor, M., Cabrito, B., Patrocínio, T., Brites, R., & Gomes, R. (2016). Brain drain and the disenchantment of being a higher education student in Portugal. Journal of Higher Education Policy and Management, 38, 68-77. https://doi.org/10.1080/1360080X.2015.1126892.   Google Scholar

Feraru, P.D. (2012). The approach of an intelligent system for stopping the phenomenon of migration of young people during the economic crisis. CES Working Papers, 4(3).   Google Scholar

Górny, A., & Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne,49, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.   Google Scholar

Henderson, R. (2005). Education, Training and Rural Living: Young People in Reydale. Education + Training, 47, 183-201, https://doi.org/10.1108/00400910510592239.   Google Scholar

Iglicka, K. (1995). Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Studia Demograficzne, 3(121), Warszawa: PAN.   Google Scholar

Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2016. (2017). GUS, Warszawa. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html.   Google Scholar

Internal migration in developing countries (1976). M.P. Todaro (Ed.). Geneva: International Labour Office.   Google Scholar

Jończy, R. (2006). Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży. Polityka Społeczna, 10, 10-14.   Google Scholar

Kaczmarczyk, P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersystetu Warszawskiego.   Google Scholar

Kisiel, P. (2016). Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? Studia Socialia Cracoviensia, 8(1), 83-94.   Google Scholar

Kowalewska, G., Nieżurawska-Zając, J., & Rzeczkowski, D. (2018). Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y. Wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49.   Google Scholar

Kowalewska, G., Rutkowska-Ziarko, A., Simister, J., & Sonmez, Y. (2016). Where and why in the UK? The Case of Polish Migrants. Olsztyn Economic Journal, 11(2), 137-150.   Google Scholar

Krzysztofek, K., & Szczepański, M. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3, 47-57. https://doi.org/10.2307/2060063.   Google Scholar

Migrants by Destination and Origin (2015). United Nations Database. Trends in International Migrant Stock.   Google Scholar

Migration and development: A theoretical perspective. (2008). H. de Haas (Ed.). Working papers no 9, University of Oxford: International Migration Institute. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x.   Google Scholar

Nieżurawska, J, Karaszewska, H., & Dziadkiewicz, A. (2016). Attractiveness of Cafeteria Systems as Viewed by Generation Z. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(2). Retrieved from https://waset.org/Publication/attractiveness-of-cafeteria-systems-as-viewed-by-generation-z/10006128.   Google Scholar

Okólski, M. (2005). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Scholar.   Google Scholar

Organiściak-Krzykowska, A. (2013). Contemporary Conditions and Directions of Migration in Poland: Returns from Migrating to the Annual Operating on the Market Situation to Poland. Olsztyn: UWM.   Google Scholar

Piecuch, T., & Piecuch, M. (2014). Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne. Modern Management Review, XIX, 21(4), 175-186. https://doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.54.   Google Scholar

Pryor, R.J. (1985). 6: Integrating International and Internal Migration Theories. International Migration Review, 15(1, suppl.), 110-129. doi: 10.1177/019791838101501s08.   Google Scholar

Rapazote, I. (2015). Sinais de alerta na emigração. Visão, Retrieved from http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2015-12-17-Sinais-de-alerta-na-emigracao.   Google Scholar

Ravenstein, E.G. (1885). The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society, XLVIII(2).   Google Scholar

Recommendations on Statistics of International Migration Revision 1 (1998). New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers Series M, 58. Retrieved from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1E.pdf.   Google Scholar

Relvas, R. B. (2017). O retrato do emigrante português: mais jovem, mais qualificado e com mais emprego. Eco, Retrieved from https://eco.pt/2017/08/07/o-retrato-do-emigrante-portugues-mais-jovem-mais-qualificado-e-com-mais-emprego/.   Google Scholar

Skibinski, A. (2017). Migration Processes and Their Consequences for the Labour Market in the Visegrad Group Countries – Selected Aspects. Olsztyn Economic Journal, 12(1), 79-98.   Google Scholar

Śląskie mocne informacją. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego. (2009). Katowice: Samorząd Województwa Śląskiego. Retrieved from https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego.   Google Scholar

Stanimir, A. (2015). Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 257-266, https://doi.org?10.15611/pn.2015.385.28.   Google Scholar

Szyszka, M. (2016). Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia. Roczniki Nauk Społecznych, 44(2), 143-164. https://doi.org?10.18290/rns.2016.8(44).2-7.   Google Scholar

Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin United Nations Database. (2015). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.   Google Scholar

Tverdostup, M., & Masso, J. (2015). The labour market performance of young return migrants after the crisis in CEE countries: The case of Estonia. University of Tartu Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series, 98, 3-31, https://doi.org/10.1080/1406099X.2016.1233729.   Google Scholar

Witczak-Roszkowska, D., & Okła, K. (2015). Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 555-565. https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.51.   Google Scholar

World Summit on the Information Society, Declaration of Principles, Geneva 2003 – Tunis 2005. (2005). Retrieved from https://www.itu.int/net/wsis/.   Google Scholar

Zdrojewski, E.Z., & Kisiel, A. (2017). The Phenomenon of Foreign Migrations and Selected Aspects of the Development of Human Capital. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 345-355.   Google Scholar

Download


Published
2019-09-10

Cited by

Kowalewska, G., Nieżurawska-Zając, J., & Duarte, N. (2019). Causes and Directions of Student Migration Using Polish and Portugese Students as an Example. Olsztyn Economic Journal, 14(3), 271–286. https://doi.org/10.31648/oej.4373

Grażyna Kowalewska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economic Sciences
https://orcid.org/0000-0003-4003-761X
Joanna Nieżurawska-Zając 
WSB University in Torun, Faculty of Finance and Management
https://orcid.org/0000-0001-6396-3363
Nelson Duarte 
Polytechnic of Porto, School of Management and Technology of Felgueiras
https://orcid.org/0000-0002-4156-7922License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND