Changes in the Sector Employment Structure of the Silesian Voivodeship beetwen 2009-2017


Abstract

Transformations of employment structures reflect changes in the economic structure. This structure is closely related to economic development. The importance and complexity of this field make structural changes one of the most important areas of scientific research. Detailed recognition and deepening of knowledge about sectoral transformations of employment structures, as well as current and future trends in this area, are necessary for finding optimal solutions that will accelerate changes in the economy. The purpose of the study is to identify and evaluate changes in the sectoral employment structure in the Silesian Voivodeship in the years 2009-2017, with particular emphasis on intra-sectoral changes in the service sector. In connection with this, an analysis of structural changes was carried out in the Silesian Voivodeship in the examined period. The research was based on data obtained from the Local Data Bank. The analysis of structural changes in employment was conducted using structure and dynamics indicators as well as one of the known measures of structure diversity. The results of the analysis allowed this study to recognize and assess changes within the sectoral employment structure within the studied region.

Keywords

sectors; employment structure; Silesia Voivodeship

Bank Danych Lokalnych. (2019). GUS. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (05.2019).

Bukowski, M., Gąska, J., & Koryś, P. (2015). Polska uprzemysłowiona na nowo. In M. Bukowski (Ed.). Praca czasu innowacji. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnym Obszarze Metropolitalnym. (2009). Ekspertyza nr 4. Katowice: Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy.

Górecki, J., Jasińska, M., Polkowski, M., & Karpiesiuk Ł. (2013). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Warszawa: Association of Business Service Leaders.

Karpiński, A., & Łukaszewicz, A. (2001). Struktura gospodarcza. Modyfikacje i nowe zjawiska. Warszawa: Key Text.

Kotlorz, D. (2004). Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji (wybrane problemy). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Pukowska-Mitka, M., & Tkocz, M. (2008). Przemysł. In M. Tkocz (Ed.). Województwo śląskie: zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydawnictwo Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach. (2019). Raport ABSL przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL, Randstad i Randstad Sourceright.
Download

Published : 2020-03-31


Kotlorz, D., & Jarus, O. (2020). Changes in the Sector Employment Structure of the Silesian Voivodeship beetwen 2009-2017. Olsztyn Economic Journal, 15(1), 77-96. https://doi.org/10.31648/oej.5400

Dorota Kotlorz  dorota.kotlorz@gwsh.pl
Katowice Business University  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3051-7142
Oskar Jarus 
University of Economics in Katowice  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND