Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship


Abstract

This study identified changes in the number and growth rates of micro-enterprises in the rural areas of individual districts in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship in the years 2010-2017. An analysis of secondary GUS data was conducted as part of the study. The Warmińsko-Mazurskie Voivodship data was compared to the nation-wide data. The micro-entrepreneurship index and absolute increases were used in the study, which revealed an increase in the number of micro-enterprises over the period under analysis in all districts of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. However, the non-agricultural micro-entrepreneurship index in the region was lower in all of the years under study than the average in Poland. No increased concentration of micro-enterprises was found in the districts neighbouring the largest cities in the voivodship, except in the district of Olsztyn, where the largest absolute increase in the micro-entrepreneurship index was noted in the successive years covered by the analysis.


Keywords

micro-enterprise; development; rural areas micro-enterprise; development; rural areas

Bański, J. (2015). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(1), 59-69.   Google Scholar

Biernat-Jarka, A. (2004). Działalność pozarolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem. In Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Warszawa: Wyd. SGGW.   Google Scholar

Błąd. M. (2010). Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa. In J. Wilkin (Ed.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: PAN.   Google Scholar

Borkowski, J. (2001). Obszary wiejskie - niewykorzystany potencjał rozwojowy. In L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, & J. Wilkin (Ed.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. Warszawa: ISP.   Google Scholar

Brodziński, Z., & Borawska, M. (2012). Kierunki aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi w województwie warmińsko-mazurskim. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11(3).   Google Scholar

Perspektywy rozwoju zielonych miejsc pracy w województwie warmińsko-mazurskim. (2017). Z. Brodziński, & K. Brodzińska (Eds.). Olsztyn: New Europe Firma Szkoleniowa.   Google Scholar

Głowny Urząd Statystyczny. Retrived from https://stat.gov.pl/.   Google Scholar

Jasińska-Biliczak, A. (2015). Problem samozatrudnienia – rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce lokalnej. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 13(4).   Google Scholar

Krakowak-Bal, A. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstw rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5.   Google Scholar

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (2009). K. Krzyżanowska (Ed.). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.   Google Scholar

Lizińska, W. (2005). Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego. In D. Kopycińska (Ed.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów. Szczecin: Library of Ecomonics & Competition Policy, University of Szczecin, p. 245-252.   Google Scholar

Marks-Bielska, R. (2017). The role of local authorities in creating conditions for the development of economic. Activities: a case study of rural municipalities in Poland. Aleksandras Stulginskis University Akademija, Norejkiszki. http://doi.org/10.15544/RD.2017.249.   Google Scholar

Mickiewicz, A., & Mickiewicz, B. (2016). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(1), 181-185.   Google Scholar

Nazarczuk, J.M. (2013). Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. In R. Kisiel, & M. Wojarska (Eds.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, p. 75-89.   Google Scholar

Ostrowski, L. (1999). Przedsiębiorczość rodzin chłopskich nie związana z rolnictwem. Warszawa: IERiGŻ.   Google Scholar

Pałka, E. (2010). Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce. Kraków: PAN.   Google Scholar

Report on small and medium enterprises in Poland. Retrived from www.parp.gov.pl (20.08.2018).   Google Scholar

Saarela, M., Harri, J., Niinikoski, E.R., Muhos, M., & Leviäkangas, P. (2016). The firm-level impact of local public funding to microenterprises. International Journal of Innovation and Learning, 19(3), 299-313.   Google Scholar

Shahidullah, A.K.M., & Emdad Haque, C. (2014). Environmental Orientation of Small Enterprises, Can Microcredit-Assisted Microenterprises be “Green”? Sustainability, 6(6), 3232-3251. http://dx.doi.org/10.3390/su6063232.   Google Scholar

Sieczko, A., & Parzonko, A.J. (2017). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1.   Google Scholar

Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. (2007). M. Błąd, & D. Klepacka-Kołodziejska (Eds.). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.   Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.   Google Scholar

Viswanath, P.V. (2017). Microcredit and Survival Microenterprises: The Role of Market Structure. International Journal of Financial Studies, 6(1), 1-25.   Google Scholar

Wiejskie obszary kulminacji barier rozwojowych. (2002). A. Rosner (Ed.). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.   Google Scholar

Zuzek, D.K., & Mickiewicz, B. (2013). Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 101, 41-52.   Google Scholar

Download


Published
2020-08-31

Cited by

Brodziński, Z., Bojkowska, E., & Janek, S. (2020). Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Olsztyn Economic Journal, 15(2), 103–112. https://doi.org/10.31648/oej.5834

Emilia Bojkowska 
Sebastian Janek License

Copyright (c) 2020 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND