The Social Security of Farmers in Poland and in Selected EU Member States

Joanna Bak

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6303-5740

Małgorzata Szałkowska

Faculty of Economics Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The subject of the present article is the social security of farmers. The main aim of this research paper is characterizing the functioning of the social security system for Polish farmers in comparison to such systems in selected member states of the European Union. The research investigated social security systems in Finland, France, Austria, Germany and Poland.

The research involved a review of the literature on social security systems for farmers, provisions of law regulating the principles of such systems and the information furnished by the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), as well as statistical data provided by KRUS and Eurostat.

The following research methods have been applied: descriptive analysis of the documents in order to verify the diversity of agricultural security systems, a critical review of the literature and online data concerning social security, and a comparative analysis.

Each of the investigated countries has its own, distinct social and historical conditions, which has led to the development of independent institutions of social security for farmers. One factor which all these systems have in common is significant support from the national budget. In the future, financial inefficiency may pose the most significant risk to security systems in agriculture. Except for their social role, the social security systems presented below also participate in the management of agricultural policy, the aim of which is the development of rural areas and the welfare of the natural environment.


Keywords:

social security for farmers, social safety net, Agricultural Social Insurance Fund (KRUS)


Bochińska, E. (2007). Działalność Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2006 r. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 30.   Google Scholar

Czyżewski, A., & Matuszczak, A. (2014). KRUS w Polsce w świetle krajowych wydatków budżetowych po 1991 roku – uzasadnienie funkcjonowania odrębności systemu wśród krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 89-94.   Google Scholar

Eurostat. Your key to European statistic. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat.   Google Scholar

Jedynak, T. (2017). Kierunki modyfikacji niektórych elementów systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów europejskich. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2, 1-30.   Google Scholar

Kapusta, F. (2008). Agrobiznes. Warszawa: Difin.   Google Scholar

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Retrieved from https://www.krus.gov.pl.   Google Scholar

Musiał, D. (2014). Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach Europy. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 349-361.   Google Scholar

Nagel, W. (2010). Ubezpieczenia społeczne rolników w obliczu zmian. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4, 137-146.   Google Scholar

Pawłowska-Tyszko, J. (Ed.) (2011). Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.   Google Scholar

Puślecki, D. (2015). Zaopatrzeniowy czy ubezpieczeniowy charakter rolniczego ubezpieczenia społecznego? Przegląd Prawa Rolnego, 1(16), 139-158.
Crossref   Google Scholar

Rolnicze systemy ochrony społecznej w Unii Europejskiej. Ochrona socjalna populacji wiejskiej w Europie. (2006). Warszawa: ENASP Europejska Sieć Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej.   Google Scholar

Rolnicze systemy ochrony społecznej w Unii Europejskiej. Ochrona socjalna populacji wiejskiej w Europie. (2009). Warszawa: ENASP Europejska Sieć Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej.   Google Scholar

Strzelecka, J. (2004). Ubezpieczenia emerytalne rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. Wydział Studiów Budżetowych, 1031.   Google Scholar

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 1991 r., nr 7, poz. 24.   Google Scholar

Woś, A. (1998). Agrobiznes. Makroekonomia. Warszawa: KeyText.   Google Scholar

Download


Published
2020-11-30

Cited by

Bak, J., & Szałkowska, M. (2020). The Social Security of Farmers in Poland and in Selected EU Member States. Olsztyn Economic Journal, 15(3), 239–249. https://doi.org/10.31648/oej.6343

Joanna Bak 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6303-5740
Małgorzata Szałkowska 
Faculty of Economics Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Copyright (c) 2020 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND