Differences in the Level and Structure of Consumption of Polish Households from 2010-2019

Agnieszka Kowalska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

This article aims to assess the level and structure of household consumption and its social differentiation in the years 2010–2019 in terms of disposable income and consumption expenditure. The data on household budgets were sourced from Statistics Poland. The analysis revealed clear differences in the level and structure of household consumption observed over a ten year period. The share of expenditure on food, healthcare, as well as transport and communications is growing, while the share of expenditure on housing, clothing and shoes is decreasing. Meanwhile, the level of these changes varies across groups of households. The decreasing propensity of households to consume and the increasing level of income accumulation are evidence of an increase in their economic welfare. However, the deepening process of social polarization of income clearly perpetuates inequality in the level and structure of household consumption.


Keywords:

Polish households, level and structure of consumption, economic welfare, disposable income, consumer spending, propensity to consume

Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. (2019). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2019 r. (2020). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: PWE.   Google Scholar

Bywalec, C., & Rudnicki L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.   Google Scholar

Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Czyżewski, A., Kata, R., & Matuszczak, A. (2019). Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie. Ekonomista, 1, 45-72.   Google Scholar

Janoś-Kresło, M., & Mróz, A. (Eds.) (2006). Konsumpcja i konsument we współczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.   Google Scholar

Kacprzyk, B., & Leszczyńska, M. (2012). Dochody domowych i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 28, 263-273. Retireved from https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171240157 (20.02.2021).   Google Scholar

Kata, R. (2019). Wewnątrzsektorowe nierówności dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2017. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1(61), 26-42. https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.2.
Crossref   Google Scholar

Kulpaka, P. (2015). Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2014. Annalles Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Oeconomia, 49(4), 311-318. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_311/c/678-1694.pdf.
Crossref   Google Scholar

Rodzina 500 plus. (2020). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (25.02.2021).   Google Scholar

Rynek pracy w Polsce w 2019 r. (2020). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Retrieved from https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/11863929/Rynek%20pracy%20w%20Polsce%20w%202019%20roku.pdf/a0f6e14c-6ac1-404a-bdba-131d7af7e13b?t=1585119822247 (25.02.2020).   Google Scholar

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016. (2018). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rodzina/raport-sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-gospodarstw-domowych-w-polsce-w-latach-2015-2016.   Google Scholar

Żelazna, K. (Ed.). (2002). Ekonomika konsumpcji. Warszawa: SGGW.   Google Scholar

Download


Published
2020-12-31

Cited by

Kowalska, A. . (2020). Differences in the Level and Structure of Consumption of Polish Households from 2010-2019. Olsztyn Economic Journal, 15(4), 313–325. https://doi.org/10.31648/oej.6854

Agnieszka Kowalska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND