Impact of Direct Subsidies on Budgets of Agricultural Farms

Jan Zielonka

Student at the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Natalia Przybysz

Student at the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tulegen Kobzhassarov

Kostanay Regional University
https://orcid.org/0000-0002-6157-4652

Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-1162-7362


Abstract

The article investigates the impact of direct subsidies on the budget of agricultural farms and the level of investment in the farms. A questionnaire survey was made among clients of a company which provides services in farming in Nidzicki District (powiat nidzicki). The respondents were farmers who benefit from direct subsidies to agricultural production. The research confirmed the research working hypotheses, in which the direct subsidies constitute 1/3 of the profit generated by agricultural farms and have a significant influence on the level of investment. The research aimed to determine the impact of direct subsidies on the budget of agricultural farms and their investment in fixed assets.


Keywords:

production subsidies, agricultural farms


Barczyk, J. (2017). Korzyść czy strata? Płatności bezpośrednie po 2014 roku – studium przypadków. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 31-48. http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.4.31. Beluhova-Uzunova, R., Atanasov, D., & Hristov, K. (2017). Analisys of direct payments distribution in Bulgarian agriculture. Trakia Journal of Sciences, 15(1), 282-287. http://dx.doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.051.
Crossref   Google Scholar

Czyżewski, A., & Stępień, S. (2017). Nowe uwarunkowania ekonomiczne Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Ekonomista, 6, 675-697.   Google Scholar

Czyżewski, A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rolnej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.   Google Scholar

Drygas, M., & Nurzyńska, I. (2018). Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 18(2), 57-69. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.34.
Crossref   Google Scholar

Hardt, Ł. (2008). Wspólna Polityka Rolna a Polityka Spójności w kontekście przeglądu budżetu Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 4(141), 47-65.   Google Scholar

Instrumenty WPR i ich reformy. Noty tematyczne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/107/instrumenty-wpr-i-ichreformy (03.03.2022).   Google Scholar

Jambor, A., & Harvey, D. (2010). CAP Reform Options: A Challenge for Analysis & Synthesis. Centre for Rural Economy. Discussion Paper Series, 28, 1-25.   Google Scholar

Kłoczko-Gajewska, A., & Sulewski, P. (2019). Farm Sustainability and Farmers’ Information Gathering Habits. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 21(2), 144-152.
Crossref   Google Scholar

Kowalski, S. (2017). Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla europejskiego rolnictwa. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 25, 91-112. https://doi.org/10.19251/ne/2017.25(6).   Google Scholar

Maciejczak, M. (2010). Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 85, 19-34.   Google Scholar

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Majewski, E., & Malak-Rawlikowska, A. (2018). Scenarious of the common agricultural policy after 2020. Zagadnienia Ekonomii Rolnej, 1(354), 9-37. https://doi.org/10.30858/zer/89613.
Crossref   Google Scholar

Smędzik-Ambroży, K., & Sapa, A. (2020). The impact of agricultural policy on income diversity among farmers in the European Union in 2005–2017. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 63, 195-209. https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.3.9
Crossref   Google Scholar

Stępień, S. (2015). Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Tomaszewski, M. (2017). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 65-86.   Google Scholar

Tomczak, F. (2009). Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.   Google Scholar

Wawrzyniak, B.M. (2017). Polityka przemian strukturalnych wobec rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 38-53.   Google Scholar

Wicki, L., & Pietrzykowski, R. (2018). Spatial Diversification of the Use of Funds for Farm Modernization From the Rural Development Program. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 124, 93-108.
Crossref   Google Scholar

Zbierska, A., & Zbierska, J. (2017). Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 47(2), 279-292. https://doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-25.
Crossref   Google Scholar

Download


Published
2021-12-30

Cited by

Zielonka, . J. ., Przybysz, N. ., Kobzhassarov, T. ., & Witkowska-Dąbrowska, M. . (2021). Impact of Direct Subsidies on Budgets of Agricultural Farms. Olsztyn Economic Journal, 16(2), 295–306. https://doi.org/10.31648/oej.8213

Jan Zielonka 
Student at the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Natalia Przybysz 
Student at the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Tulegen Kobzhassarov 
Kostanay Regional University
https://orcid.org/0000-0002-6157-4652
Mirosława Witkowska-Dąbrowska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-1162-7362License

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND