Patriotism in Poland – Selected Conceptualizations of the Notion

Elwira Olejniczak

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
https://orcid.org/0000-0003-1678-3671


Abstract

In 2018 we celebrated the hundredth anniversary of Poland regaining independence, which is why
it seems important to consider the most recent meanings of the notion of patriotism. This paper is
an attempt to confront dictionary definitions of “patriotism” lexeme with the resources of the National
Corpus of the Polish Language PWN, examples of modern literary texts, press and Internet
discourse, as well as recorded conversations and ephemeral prints included therein. The notions
of patriotism and patriots are currently used not only for political, religious and cultural as well as
nationalistic purposes, but also for those humorous and hard-hitting ones. The theoretical framework
of this article is determined by selected aspects of the linguistic tradition of valuation, based on the
points where linguistics and axiology intersect. The linguistic analysis allows the observation of the
most recent contexts of patriotism and the changes taking place in discourse.


Keywords:

patriotism, language, media, dictionaries

Bartmiński Jerzy (2005), Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. tegoż, Lublin: 59–86.
Brzozowska Małgorzata (2014), Kłopotliwa miłość. Patriotyzm w polskich dyskursach publicystycznych, Lublin.
Doroszewski Witold (red.) (1955–1969), Słownik języka polskiego, Warszawa.
Drałus Dorota, Wichacz Monika (red.) (2013), Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych, Wrocław.
Dubisz Stanisław (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.
Dunaj Bogusław (red.) (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Grzesiak Romuald (1991), O sposobach wyrażania wartości w tekstach nekrologów, „Język a Kultura”, t. 3: Wartości w języku i tekście, red. Jadwiga Puzynina i Janusz Anusiewicz, Wrocław: 75–84.
Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław (red.) (1900–1927), Słownik języka polskiego, Warszawa.
Kulikowska Katarzyna, Obracht-Prondzyński Cezary (red.) (2016), Kulturowe analizy patriotyzmu, Gdańsk.
Kumaniecki Krzysztof (red.) (1973), Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1973.
Nikitorowicz Jerzy (red.), 2013, Patriotyzm i nacjonalizm. Ku której tożsamości kulturowej, Kraków.
Puzynina Jadwiga (1992), Język wartości, Warszawa.
Skrabacz Aleksandra (red.) (2012), Patriotyzm współczesnych Polaków, Warszawa.
Sobol Elżbieta (red.) (2007), Słownik języka polskiego, Warszawa.
Sułek Andrzej (2012), Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu, Kraków.
Wiłkomirska Anna, Fijałkowski Adam (2016), Jaki patriotyzm?, Warszawa.
Wizja polskiego patriotyzmu (2008), Warszawa.
Zgółkowa Halina (red.) (2000), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 27, Poznań.
NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl/ [dostęp: 15.11.2018].
SJP – Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/chciwy.html [dostęp: 6.12.2018].

Published
2020-02-07

Cited by

Olejniczak, E. (2020). Patriotism in Poland – Selected Conceptualizations of the Notion. Papers in Literature, (7), 5–16. https://doi.org/10.31648/pl.4707

Elwira Olejniczak 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
https://orcid.org/0000-0003-1678-3671