REVIEWERS

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2023 nr 11:
prof. Dalibor Blažina, Uniwersytet w Zagrzebiu, prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK, dr hab. Agnieszka Gawron, prof. UŁ, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM, prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. Jan Jedrzejewski, Uniwersytet w Ulsterze, prof. dr hab. Daniel Kalinowski, prof. dr hab. Bożena Karwowska, University of British Columbia – Vancouver, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK, prof. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, dr hab. Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Krzysztof Okoński, prof. UKW, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK, dr Ostap Slyvynscy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, dr hab. Ewa Szczepkowska, dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr Krystyna Stelmach, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, prof. dr hab. Maciej Wróblewski, dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2022 nr 10:
prof. dr hab. Bogdan Burdziej, prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, dr hab. Agnieszka Gawron, prof. UŁ, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM, prof. Jan Jedrzejewski, Uniwersytet w Ulsterze, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, dr hab. Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agata Roćko, prof. IBL, dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK, dr Ostap Slyvynscy, Uniwersytet im. Iwana Franki we  Lwowie, dr hab. Katarzyna Szczepaniak, prof. UKW, dr hab. Ewa Szczepkowska, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, prof. Ałła Tatarenko, Uniwersytet im. Iwana Franki we  Lwowie, dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK, dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK, dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2021 nr 9:
dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Bogdan Burdziej, UMK, prof. dr hab. Sławomir Buryła, UW, prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Agnieszka Gawron, prof. UŁ, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr, dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM, prof. Alicja Jakubowska-Ożóg, URz, prof. Jan Jedrzejewski, Universytet w Ulsterze, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. USz, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, prof. Renata Makarska, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agata Roćko, prof. IBL, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP, prof. Ludmiła Safronowa, Uniwersytet w Kazachstanie, dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK, dr Ostap Slyvynsky, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, prof. dr. hab. Marek Stanisz, URz, dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW, dr hab. Ewa Szczepkowska, UWM, dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. IBL, prof. Ałła Tatarenko, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK, prof. dr hab. Anna Wydrycka, UwB, dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

Recenzenci "Prac Literaturoznawczych" 2020 nr 8:
dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Bogdan Burdziej, prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski,  prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr, dr hab. Aneta Jachimowicz, UWM, prof. Alicja Jakubowska-Ożóg, URz, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, prof. Renata Makarska, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO, dr hab. Libor Martinek, prof. UWr, dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. UKW, dr hab. Wit Pietrzak, UAM, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP, dr Ostap Slyvynsky, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN, dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

Recenzenci "Prac Literaturoznawczych" 2019 nr 7:
dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Bogdan Burdziej, prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, prof. dr hab. Daniel Kalinowski, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, prof. Renata Makarska, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP, dr Ostap Slyvynsky, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP, dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2018 nr 6:
dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dr hab. Leokadia Hull, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, dr Ostap Slyvynsky, Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie, prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych" 2017 nr 5:
dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Elena Brazgowska, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, prof. dr hab. Sławomir Buryła, dr Przemysław Chojnowski, Universität Wien, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, prof. dr hab. Leszek Kolek, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, prof. dr hab. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2016 nr 4:
dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UAM, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Alicja Ożóg-Jakubowska, prof. URz, doc. Martin Pilař z Ostrawy, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, prof. Ludmiła Safronowa, z Ałmaty w Kazachstanie, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, prof. Krystyna Stasiewicz, UWM, prof. Jacek Wójcicki,. IBL w Warszawie, dr hab. Józef Zarek, prof. UO

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2015 nr 3:
dr hab. Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr hab. Adrian Gleń, UO, dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, prof.zw. dr hab. Leszek Kolek, UPH w Siedlcach, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Iwona Anna N’Diaye, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Ożóg-Jakubowska, prof. URz, dr hab. Magda Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK w Toruniu, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2014 nr 2:
prof. zw. dr hab. Michał Błażejewski, UG, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Marion Brandt, prof. UG, dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. URz, dr hab. Michał Januszkiewicz, prof. UMK, dr hab. Janusz Kolek, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US, prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski, UwB, dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, dr hab. Iwona NDiaye, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK w Toruniu, prof. Ludmiła Safronowa z Ałmaty z Kazachstanu, dr hab. Radosław Sioma, UMK w Toruniu, dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Oksana Weretiuk, prof. URz, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie, prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka, UJ

Recenzenci „Prac Literaturoznawczych” 2013 nr 1:
dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR, dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, prof. Jarosław Ławski, UwB, dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. URz, dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Radosław Sioma, UMK, dr hab. Anna Sobiecka, AP w Słupsku, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH w Siedlcach, prof. Jacek Wójcicki, IBL w Warszawie

This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.