Izabela Filipiak’s Absolutna amnezja as an Example of Lesbian Literature

Edyta Janiak

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
https://orcid.org/0000-0001-7197-7749Abstract

This article presents the reception of Izabela Filipiak’s Absolutna amnezja [Absolute Amnesia]
in Polish literary criticism. The author focuses on the motif of female homosexuality incorporated
in the text and outlines the findings of other researchers on this subject. She also explains why this
novel may be regarded as an example of lesbian literature and discusses the importance of such
a lecture strategy in a broader cultural context.


Keywords:

Izabela Filipiak, Absolutna amnezja, lesbian literature, feminism, criticism


Źródła

Filipiak Izabela, Absolutna amnezja, Poznań 1997.

Opracowania

Budrowska Kamila, Proza Izabeli Filipiak, czyli negacja związków heteroseksualnych
i dowartościowanie homoseksualizmu, w: tejże, Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety
w prozie polskiej po roku 1989, Białystok 2000.

Chudoba Ewa, Literatura i homoseksualność, Częstochowa 2013.

Chudoba Ewa, Problemy metodologiczne i terminologiczne, w: tejże, Literatura i homoseksualność.
Zarys problematyki genderowej w kanonicznych tekstach literatury
światowej i polskiej, Kraków 2012.

Filipiak Izabela, Moje życie kulturalne. Próba odtajnienia autobiografii, w: Lesbijki w życiu
społeczno-politycznym, red. Marzena Chińcz, Płock 2006.

Filipiak Izabela, Kupla Robert, Warkocki Błażej, Poszukiwanie lustra. Izabela Filipiak
o lesbijkach i literaturze lesbijskiej, w: Literatura polska 1989–2009. Przewodnik,
red. Piotr Marecki, Kraków 2010.

Janion Maria, Ifigenia w Polsce, w: tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.

Majbroda Katarzyna, Absolutna amnezja – prototyp tzw. literatury kobiecej/feministycznej
w komunikacji literackiej, w: tejże, Feministyczna krytyka literatury w Polsce po
1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy, Kraków 2012.

Nycz Ryszard, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego
stulecia, w: tenże, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002.

Rich Adrienne, Przymusowa heteroseksualność a egzystencja lesbijska, przeł. Agnieszka
Grzybek, „Furia Pierwsza” 1999/2000, nr 4/5.

Ritz German, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu
do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz,
2002.

Warkocki Błażej, Poszukiwanie języka. O twórczości Izabeli Filipiak, „Teksty Drugie”
2002, nr 6.

Źródła internetowe

Maria Janion, http://www.homopedia.pl/wiki/Maria_Janion [dostęp: 19.06.2017].

Published
2018-12-30

Cited by

Janiak, E. (2018). Izabela Filipiak’s Absolutna amnezja as an Example of Lesbian Literature. Prace Literaturoznawcze, (6). Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/2672

Edyta Janiak 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
https://orcid.org/0000-0001-7197-7749