--> CONTACT | Prace Literaturoznawcze

CONTACT

Publisher 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Jana Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl lub joanna.daniluk@uwm.edu.pl
tel. +48 89 523 36 61 

Editorial Office
Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Katedra Literatury Polskiej (pok. 267)
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
e-mail: praceliteraturoznawcze@uwm.edu.pl
tel./fax +48 89 524 63 59

This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.